BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Debatt: Så kan brotten i butikerna stoppas

Bild: Chris Anderson/TT

Sveriges viktigaste ministerpost för att vända den nedåtgående spiralen av ökande brottslighet är justitieministerposten. Det menar Livsmedelshandlarna, som i en debattartikel i Altinget presenterar ett antal förslag till förändring.

”Vi får gratulera till det nya jobbet som justitieminister, Gunnar Strömmer. Det är Sveriges kanske viktigaste ministerpost under denna mandatperiod för att kunna vända den nedåtgående spiralen av ökande brottslighet, både när det gäller gängbrottsligheten men också brott i butik”, skriver tio livsmedelshandlare i Altinget.

De föreslår fem åtgärder som de menar kan påbörjas direkt:

* Se över Polisens styrning av verksamheten

* Låt civilanställda få rätt att hålla förhör

* Renodla Polisens uppdrag

* Öka samverkan mellan polis, skola och socialtjänst

* Ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att kartlägga brott i butik

”Det finns mera, men dessa punkter vore en bra start för en ny regering som enkelt vill kickstarta sitt arbete med att skörda lågt hängande frukter”, skriver debattörerna.

Debatt: Livsmedelshandlarna: ”Låt brott i butik bli en tidig varningssignal”