NÄRINGSFRIHETEN

Debatt: Så kan välstånd och tillväxt öka i svensk ekonomi

Pontus Braunerhjelm och Anders Broström, Entreprenörskapsforum. Bild: Mats Edman, Pressbild

”Den nya regeringen måste lyssna på forskningen för att lösa de gigantiska utmaningar som Sverige står inför under kommande år”, skriver Pontus Braunerhjelm och Anders Broström på DI Debatt.

De lyfter bland annat fram ökade utbildnings- och forskningssatsningar, ett värnande av konkurrens samt att inte straffa risktagande med höga skattenivåer som viktiga faktorer för att vända en negativ trend framåt.

”Den kommande regeringen gör klokt i att utgå från de insikter som förmedlas av aktuell forskning för att öka tillväxttakten och stärka resursbasen. Detta är nödvändigt för att lösa de gigantiska utmaningar som Sverige står inför under kommande år”, skriver de.

DI Debatt: Så kan tillväxt och välstånd öka i svensk ekonomi

Om debattörerna:

Pontus Braunerhjelm, professor KTH, BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum

Anders Broström, docent KTH och Vd Entreprenörskapsforum