NÄRINGSFRIHETEN

Ledare: Marknadsekonomin har gjort oss friare och rikare

Magdalena Andersson (S) och Elisabeth Svantesson (M). Bild: Claudio Bresciani/TT

Trots marknadsekonomins många fördelar, verkar varken politiker från höger eller vänster tro på den lika mycket som för 20 år sedan. Det skriver Max Hjelm på DN:s ledarsida.

Han slår fast att marknadsekonomin under de senaste 40 åren har ”gjort Sverige friare, rikare och starkare”. Trots det finns det ifrågasätts den från flera håll.

”Varken regering eller opposition tror tyvärr lika mycket på frihet och företagande som de gjorde för 20 år sedan”, skriver Max Hjelm på DN:s ledarsida.

DN ledare: ”Nu har nyliberalismen dött igen – eller?”