”Dumsnålt att låta infrastrukturen förfalla”

Har den svenska staten sparat för mycket? Frågan förtjänar en seriös diskussion bortom ideologiska skyttegravar, skriver Håkan Boström i en GP-ledare.

Sverige kan efter 1980 underfinansierat sin infrastruktur. Det märks inte minst på landsbygden där underhållet av vägnätet ofta ligger på miniminivå. Detsamma gäller vatten- och avloppsnätet och delar av elnätet.

"Sveriges statsskuld är låg, för låg menar många och vissa hävdar att vi borde lånat mer till just infrastrukturinvesteringar. En infrastruktur som förfaller innebär ju högre kostnader längre fram och hämmar dessutom företagens vilja att investera och expandera – kort sagt deras konkurrenskraft”, skriver Håkan Boström i GP.

GP: Håkan Boström: Dumsnålt att låta infrastrukturen förfalla