KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ledare: Sätt fart eller släpp klimatmålen

Bild: Volvo Cars

”Tre vattensalamandrar kan stoppa en batterifabrik. Det säger en hel del om klimatuppgiften den nya regeringen står inför”, skriver Peter Wennblad på SvD:s ledarsida.

I Mariestad planeras ett stort industriprojekt, men under planprocessen har tre större vattensalamandrar hittats i den anlagda dammen och eftersom skyddet för djuret är strikt få de inte dödas och dessutom ska deras fortplantnings- och viloområden ska värnas, skriver Peter Wennblad. Han uppmanar den nya regeringen att presentera en konkret plan på hur klimatmålen ska nås.

”En sådan plan måste inbegripa en extremt snabb och revolutionerande reformering av miljölagstiftningen, där klimatnytta och energiproduktion ges företräde framför alla andra intressen, och där tillståndsprocesserna kapas i tid med minst två tredjedelar. Den behöver innehålla konkreta och realistiska åtgärder för ett stort antal nya kärnkraftsreaktorer, kraftvärmeanläggningar och vindkraftsparker i drift inom tio år, liksom infångning av koldioxid i industriell skala”, anser han.

SvD ledare: Sätt fart eller släpp klimatmålen