DEN AKUTA ELKRISEN

Urwitz: Nu behövs en elkommission

Gabriel Urwitz. Bild: Yvonne Åsell / SvD / TT

Nu behövs en elkommission ledd av riktiga experter som kan utreda hur Sverige ska ta sig ur energikrisen, skriver finansprofilen Gabriel Urwitz på Di Debatt.

Sverige brottas med två fundamentala problem när det gäller energifrågan. Det ena är den dramatiska skillnaden på elpriset i olika delar i landet och det andra är det höga elpriset.

”Det som behövs är en kommission med ledande experter som går igenom vad som måste göras på kort och lång sikt, ungefär som Lindbeckkommissionen en gång utredde vad som krävdes för att få Sverige igång efter 90-talskrisen. Situationen nu när det gäller elsystem är minst lika allvarlig”, skriver Gabriel Urwitz på Di Debatt.

Debatt: Elsituationen är inget annat än skandal!