Debatt: ”Elnätsavgiften kommer att höjas med uppemot 30 procent”

Bild: Johan Nilsson/TT

Företrädare flera elnätsbolagen larmar för höjningar i elnätsavgiften med 10-30 procent på DN Debatt. Prischocken kan dock mildras på sikt, förutsatt att Svenska Kraftnät tillfälligt tar bort stamnätsavgiften.

"Det är det absolut snabbaste sättet att sänka kostnaderna för elnätsbolagen, och därmed för kunderna", skriver debattförfattarna.

"Det kan göras omedelbart, utan skattemedel, genom att använda flaskhalsintäkterna", fortsätter de.

Höjningen av elnätsfakturan kan i många fall redan ske på kommande faktura. Det är ett resultat av att elnätsbolagen måste kompensera de ökade nätförlusterna som uppstår, bland annat på grund av minskad elproduktion i mellersta och södra Sverige.

"Svenska kraftnät har redan gjort vissa förändringar av tariffen men mer behövs. I Norge har man redan börjat göra detta. Och ju fortare en resolut sänkning kommer till, desto fortare kan elnätskunderna återgäldas för de ökade kostnaderna för elnätsförluster", skriver de vidare.

Dagens Nyheter: ”Elnätsavgiften kommer att höjas med uppemot 30 procent”