AVTALSRÖRELSE

Debatt: Förödande förslag från Ygeman

Bild: Lars Schröder/TT

Amelie Berg och Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv, sågar migrationsminister Anders Ygemans (S) lönegolv i en debattartikel i Arbetet.

De menar att förslaget inte stoppar fusk, vilket är målet, och skapar stora problem för företagen.

”Om man inte lyckas hitta medarbetare med rätt kompetens är det omöjligt att fortsätta utveckla verksamheten och bidra till välfärden genom ökande skatteintäkter”, skriver Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv och Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Lönegolvet ska ligga på strax under 30 000 i månaden för arbetskraftsinvandring, enligt förslaget.

”Det vore förödande för kompetensförsörjningen i flera branscher, som redan idag har stora problem att hitta rätt personal”, skriver debattörerna.

DN: ”På kort tid har flera lagändringar drabbat de rekryterande företagen med ökat regelkrångel”