DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Ledare: Straffa inte svenska företag, MP

Bild: Henrik Montgomery

”Svenska företag är inte fienden i strävan efter grön omställning”, skriver Erik Helmersson om Miljöpartiet på DN:s ledarsida.

De svenska företag som inte bedriver fossilfri produktion år 2030 ska få böter, föreslår MP-språkröret Märta Stenevi. Men företagen är inte fiende när Sverige ska ställa om, menar Erik Helmersson.

”Tvärtom är det ofta de som springer före politikerna och försöker strypa sitt fossilberoende. Nyligen konstaterade till exempel Naturvårdsverket i en rapport att det finns en stor vilja hos såväl stora som små företag – inte minst jordbruket – att ställa om. Det som saknas är stabila spelregler, kapital och en plan för hur pengarna ska kunna tas fram”, skriver han på DN:s ledarsida.

DN ledare: Erik Helmersson: Straffa inte svenska företag, Miljöpartiet