ELKRISEN

Debatt: ”Sol och vind är en del av elkrisen”

Bild: Michael Sohn

Socialdemokraterna föreslår en kraftig utbyggnad av vind- och solkraft. Men det är utbyggnaden av dessa energislag i kombination med nedläggningen av kärnkraften som skapat ett opålitligt elsystem, skriver tre professorer på DN Debatt.

Inlägget är en replik på finansminister Mikael Dambergs (S) och och energiminister Khashayar Farmanbars (S) senaste debattinlägg om en generalplan för att öka elproduktionen (Kärnkraften blir viktig under lång tid framöver 8/21 2022).

I generalplanen erkänner ministrarna kärnkraften som en viktig del av svensk energimix, men de understryker behovet av förnybara energislag som land- och havsbaserad vindkraft, solenergi för att snabbt få mer billig el. Det finns även prioriteringar på vätgas, som än är en outvecklad teknik.

Professorerna Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och egen företagare inom rådgivning och utbildning på kärnkraftsområdet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, Institutet för närlingslivsforskning (IFN) och Christian Sandström, biträdande professor, Jönköping International Business School, och Ratio menar att den tunga satsningen på vätgas riskerar att skapa en ny bubbla som när Sverige blåste upp etanolproduktionen.

"Det krävs nu en helomvändning, Sverige behöver vända trenden, bort från alltmer icke-planerbar elkraft"

DN Debatt Repliker. ”Sol och vind är en del av elkrisen”