DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Valfrihet under attack

Bild: Roald, Berit

Individens frihet måste försvaras, skriver Annika Borg på Barometerns ledarsida.

Från såväl media, forskare och politiker problematiserar valfriheten, inte minst när det gäller elevers möjlighet att välja skola, konstaterar hon.

”Successivt har dessvärre toleransen ökat för den politiska klåfingrighet som griper in i medborgarnas mest personliga val”, skriver Annika Borg.

Barometern ledare: Valfrihet under attack