BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Debatt: Regeringens reformer skulle kosta företagen miljarder

Karin Johansson, Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Regeringen föreslår fel reformer för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, skriver företrädare för företagen i SvD.

Den statliga utredningen som har i uppdrag att motverka ekobrott undersöker verkningslösa och kostsamma åtgärder, skriver fyra näringslivsföreträdare i SvD. Ett av reformförslagen, att återinföra revisionsplikten, skulle kosta företagen 3 till 5 miljarder varje år. Pengarna borde istället användas till att främja tillväxt och arbetstillfällen, menar skribenterna.

”Utredningen behöver ett annat fokus för att få det resultat som man söker och svenska företagare behöver använda sina resurser till att utveckla sin verksamhet i stället för att betala för verkningslösa kontroller i efterhand”, skriver Karin Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv, Roland Sigbladh, förbundsdirektör på Srf konsulterna, Günther Mårder, vd på Företagarna, och Peter Thörn, ordförande för Småföretagarnas Riksförbund, i Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet: ”Helt fel lösningar för att stoppa ekobrott”