FRAMTIDENS PENSIONER

Ledare: Politik reducerad till dörrsmällarfars

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Bild: Marko Säävälä/TT

Partiernas beteende kring pensionerna visar varför det var klokt att hålla dem utanför kortsiktig politisk tävlan, skriver Mattias Svensson i en SvD-ledare.

Pensionsuppgörelsen på 1990-talet tillkom för att garantera långsiktig trygghet. Resultatet är inte perfekt. Men det är som om konstruktörerna i sin visdom kunde förutse vårens politiska cirkus.

”Det var just för att undvika sådan vårdslös politisk tävlan utan hänsyn till landets väl och viktiga sakområden, som pensionerna en gång lyftes ut och försågs med ett eget ramverk, menar Mattias Svensson.

Mattias Svensson: Politik reducerad till dörrsmällarfars