OSUND KONKURRENS

Debatt: Kraftig ökning av kommunala bolag

Bild: Mostphotos

Forskarna Andreas Bergh och Gissur Ó Erlingsson varnar för ett Sverige som domineras av kommunala bolag på SvD Debatt.

”Antalet kommunala bolag har ökat kraftigt i Sverige. Från att ha varit drygt 600 i början av 1970-talet är de numera över 1 700. Bolagen omsätter belopp motsvarande nästan 5 procent av BNP och har cirka 62 000 anställda”, skriver Andreas Bergh, docent i national­ekonomi, och Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap.

Forskning pekar bland annat på att en stor andel kommunala bolag påverkar företags­klimatet negativt i kommuner. Dessutom blir den kommunala skattesatsen hög.

”Sverige hör till de länder i Europa som har gått allra längst i bolagiseringen av kommunal verksamhet. Därför är det angeläget att diskutera kommunernas roll som ägare av aktie­bolag”, skriver debattörerna.

Svd:”Kommuner riskerar att snedvrida konkurrensen”