BROTTEN MOT FÖRETAGEN

”Varför tiger Morgan Johansson om brotten mot företag?”

Bild: Christine Olsson

Kriminaliteten mot företag växer, men tystnaden är total från justitieminister Morgan Johansson. Det skriver Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv, på E-kurirens debattsida.

En undersökning från Svenskt Näringsliv och Stiftelsen Tryggare Sverige har Svenskt Näringsliv visar att hälften av alla svenska företag utsätts för brott varje år och att den totala kostnaden för brottsligheten uppgår till mer än 100 miljarder kronor varje år.

”Tyvärr är tystnaden total när det gäller den brottslighet som drabbar företagare. Trots att vi har letat har vi inte kunnat hitta en enda kommentar från justitieminister Morgan Johansson om den akuta otrygghet som svenska företagare upplever och det hot mot vårt samhälle som brotten mot företag utgör”, skriver Sofia Sjöström, Regionchef Södermanland Svenskt Näringsliv, på E-kurirens debattsida.

https://ekuriren.se/debatt/artikel/varfor-tiger-morgan-johansson-om-brotten-mot-foretag-/rxoqedvr