FÖRETAGARHJÄLPEN TILL UKRAINA

”Tio sätt att ge flyktingar från Ukraina en bra start”

Bild: Claudio Bresciani / TT

Sverige kommer att behöva ta emot tiotusentals krigsflyktingar från Ukraina och många behöver snabbt komma i arbete för att få en värdig tillvaro här. På DN Debatt föreslår Företagarna tio enkla och billiga åtgärder för att underlätta vägen in i samhället.

En av den är att säkerställa information, gärna på ukrainska, om hur det svenska arbets- och näringslivet fungerar, menar debattförfattarna Günther Mårder, vd, Företagarna och Fabian Bengtsson, ordförande, Företagarna.

De föreslår också snabbinventeringar av boendemöjligheter och arbetskraftsbehov runtom i landet, och att införa finansiellt stöd i form av nedsatta arbetsgivaravgifter, höjda avdragsrätter för donationer och skattebefriade företagsgåvor.

"Det finns en unik möjlighet att, baserat på tidigare erfarenheter, göra rätt från början. Företagarna, och våra medlemmar, vill gå i främsta ledet för en process där så många som möjligt får jobb", skriver de.

DN Debatt: ”Tio sätt att ge flyktingar från Ukraina en bra start”