DEBATTEN OM OFFENTLIGT SLÖSERI

”Ny finanspolitik behövs för att hejda slöseri”

Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Regeringens vårbudget väntas bli full att slag i luften som ger klena resultat per satsad krona, skriver nationalekonomen Stefan Fölster på SvD Debatt. Nu efterfrågar han större effektivitetskrav på våra offentliga utgifter.

"Felsatsningar låser ofta in framtida generationer i dyra projekt. Därför behövs bättre demokratiskt robusta och långsiktiga institutioner för effektivitet i offentliga utgifter", skriver Fölster, författare och docent i nationalekonomi.

Ett förslag är att upprätta myndigheter som fokuserar på investeringars samhällsnytta. I Australien finns exempelvis "Infrastructure Australia" som, till skillnad från Trafikverket, beräknar på infrastrukturprojekt med större självständighet från politiken, skriver Fölster.

Det behövs också en extern statlig revision av kommuner och regioner som granskar möjlig jäv och korruption som hämmar effektiviteten i offentliga utgifter.

Vidare föreslår han att Riksrevisionen ges uppdraget att rita fram ett nytt finanspolitiskt ramverk som ska hindra att ineffektiva utgifter och garanterar mer resultat per satsad krona.

SvD Debatt: ”Ny finanspolitik behövs för att hejda slöseri”