HOTEN MOT SKOGSBRUKET

”Skogs­styrelsen: Orimligt att skydda varenda fågel”

Kravet på skogsägaren att ha koll på enskilda individer av fåglar blir orimligt för såväl skogsägaren som samhället, skriver Skogsstyrelsens general­direktör Herman Sundqvist i SvD Debatt.

Han varnar för risken för en absurd överimplementering av lagkraven.

"Om markägaren såg en koltrast eller en bofink i sin skog förra veckan, kan hen inte röja då? Fåglar häckar som bekant på våren och sommaren, men en del arter redan från februari månad, innebär det i princip avverknings­stopp under halva året? En nötskrika får skjutas under stora delar av året, men den kan stoppa en avverkning eftersom den inte får påverkas negativt", skriver han.

Konsekvenserna kan bli digra för skogsnäringen med sina 300 000 skogsägare som avverkar för 30 miljarder kronor årligen och sysselsätter 100 000 personer. Det slår även mot samhället då skogsprodukterna upptar 10 procent av landets totala varuexport och bidrar till en betydlig del av våra skatteintäkter och därmed svensk välfärd.

"Lagar och domslut måste vi följa och det gör vi. /.../Men det utesluter inte att vi både kan och bör påpeka orimligheter", skriver Herman Sundqvist och efterfrågar ett mer effektivt, rättssäkert och tillämpbart sätt att följa lagar och regler.

SvD Debatt: Skogs­styrelsen: Orimligt att skydda varenda fågel