DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Debatt: Det går att få mer välfärd för våra skattepengar

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Trots att frågan om hur våra skattemedel används är viktig finns det ett mycket begränsat intresse att lyfta perspektivet inom politiken, skriver Leif Östling, ordförande Kommissionen för skattenytta, på Di Debatt.

Svenskt Näringsliv har tagit fram en undersökning med rubriken ”Mer värde för skattepengarna i kommunerna”. En slutsats är att skattefinansierade verksamheter som i dag kostar 400 miljarder kronor om året skulle kunna drivas med samma kvalitet för 360 miljarder – en potentiell besparing på 40 miljarder kronor.

Svenskt Näringsliv har också låtit Demoskop fråga svenska folket hur de ser på användningen av våra gemensamma skattepengar. Undersökningen visar att sju av tio anser att skatterna används ineffektivt inom välfärdssektorn och att en stor majoritet av allmänheten föredrar effektiviseringar framför skattehöjningar för att förbättra kvaliteten inom offentlig sektor.

”Det är angeläget att landets politiska företrädare kommer till insikt om att det går att få mer välfärd för våra skattepengar. Jag tror att den rädsla för att tala om effektivitet som finns inom alla politiska partier handlar om att de tror att effektivitet är ett negativt laddat begrepp för väljarna. Det är en märklig rädsla i en tid med stort fokus på hållbarhet. Att använda våra gemensamma skattemedel effektivt är att använda dem varsamt – och därmed hållbart”, skriver Leif Östling på Di Debatt.

Debatt: Politikernas ovilja att tala om effektivitet är ett hot mot den offentliga sektorn

Mer värde för skattepengarna i kommunsektorn