DEBATTEN OM MINIMILÖNER

”Regeringens ja kan få allvarliga konsekvenser”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark på väg in till möte om minimilöner i EU i början av december. Bild: WIKTOR NUMMELIN/TT

Att regeringen ger grönt ljus till kompromissen om minimi­löner påbörjar över­flyttningen av ansvaret för den svenska löne­bildningen till Bryssel, skriver Teknikföretagens Tomas Undin på SvD Debatt.

Tomas Undin, förhandlingschef på Teknikföretagen, skriver på SvD:s debattsida om att både fackförbund och arbetsgivar­organisationer från start motsatt sig minimi­löne­direktivet.

”Att EU nu håller på att ta ett första steg in i lönefrågorna och dessutom är i full fart att ta rejäla kliv på andra arbets­marknads­områden kan få långsiktiga konsekvenser för svensk arbets­marknad. Det är allvarligt”, skriver han.

SvD Debatt: ”Regeringens ja kan få allvarliga konsekvenser”