EU:S FRAMTID

Svenskt Näringsliv: Svensk EU-politik behöver en nystart

Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv. Bild: SÖREN ANDERSSON

Förra året bidrog Sveriges EU-export till 700 000 svenska arbetstillfällen och det är ingen tvekan om att medlemskapet har stor betydelse för vårt land. Men Sverige behöver en ny och offensiv Europapolitik, skriver Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv, på Di Debatt.

Förra året exporterade Sverige för 1 221 miljarder kronor till EU:s inre marknad, det är nästan 60 procent av Sveriges export. Exporten bidrar till 700 000 arbetstillfällen i Sverige, i exportföretagen och hos deras underleverantörer i olika branscher, menar Fredrik Persson.

Samtidigt varnar han för att vi ser en utveckling där politiken på viktiga punkter går emot svenska intressen i allmänhet och företagens i synnerhet. Svenska basnäringar som skogsindustri och vattenkraft riskerar att regleras, förslaget om taxonomi kommer att försvåra investeringar i svensk klimatomställning och det förs fram krav på regleringar av arbetsmarknaden och av hur företag styrs.

Slutsatsen är att Sverige måste börja föra en mer offensiv politik på dessa områden.

"Risken är annars att utvecklingen går åt fel håll och att det inte bara skadar företagsklimatet, utan också långsiktigt urholkar det medborgerliga förtroendet”, skriver Fredrik Persson i Di och berättar att Svenskt Näringsliv, tillsammans med sina medlemsorganisationer, tagit fram ett positionsdokument över vad EU bör fokusera på.

DI Debatt: Svensk EU-politik behöver en nystart