KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Storsatsning på svensk cleantech – ska revolutionera framtidens energiförsörjning

I närmare 20 år har Göran Linder investerat i banbrytande teknologier inom cleantech för Granitors räkning. För TN berättar han om vad han söker i ett bolag, de hetaste trenderna inom cleantech och vad begreppet hållbarhet betyder för honom.

– Vi vill bygga ryggraden i Sveriges framtida exportindustri. Vi ska inte bara skapa goda förutsättningar för våra barnbarn. Vi vill också möjliggöra att de har någonstans att gå till jobbet.

Så beskrivs kärnan i Göran Linders investeringsfilosofi, ansvarig för investeringar på Granitor Growth Management där han förvaltar en tillväxtportfölj med fokus på att investera, utveckla och sälja bolag inom banbrytande teknologier.

I Growth Management-portföljen förvaltar man idag ett tjugotal bolag och inom tre investeringssegment: Life science, med fokus på mediciner mot tidigare icke-behandlade sjukdomar. Tech excellence, där portföljbolagen oftast saknar patent men där det finns kompetens inom flera techområden vilket skapar unika mervärden. Och cleantech, som innehåller ett brett urval av innovativa miljöteknikföretag.

Adderar mest värde

Av dessa läggs ett tydligt fokus på cleantech eftersom det är där man kan addera mest värde, förklarar Göran Linder.

– Vi brukar säga att de bästa investeringarna är de som gör ont att tappa på tårna. Elektronik, mekanik och hightech inom vitt skilda områden som tillsammans skapar en unik kombination i portföljen.

En fördel med cleantech-bolagen är att deras framgångsresor följer ett likartat mönster vilket är positivt ur en investeringssynpunkt.

– Logiken är oftast densamma för de här bolagen och det finns ett generiskt kunnande vi kan applicera på bolagen. Vi känner igen utmaningarna och vi har en idé om hur man hitta lösningar och hur de kan implementeras. Det är oftast inte väsensskilt från vad vi har gjort tidigare, säger Göran Linder.

Sedan portföljen bildades i början för närmare 20 år sedan har Göran Linder noggrant valt ut cleantech-bolag som bidrar till en så kallad ”världsförbättrande kvantsprångsteknologi”.

– Det vill säga teknikbaserade bolag med ett revolutionerande patent i botten och som kan ha ett oerhört genomslag på den globala marknaden. Med kvantsprång menar vi att vi vill hitta radikalt annorlunda projekt som tar ett helt nytt grepp på att adressera framtidens utmaningar och som är långt bättre än den näst bästa lösningen, säger han.

Måste lägga 100 procent

Det är också avgörande att bolagen drivs av människor som brinner för sin verksamhet.

– Vi ser gärna ett management där man är redo att lägga hundra procent på att driva projektet framåt, tillägger han.

Genom åren har bolaget förvaltat en rad framgångsrika bolag som under åren har sålts både på den privata marknaden och på börsen.

Ett av dem är Transic som utvecklar, tillverkar och säljer bipolära transistorer i kiselkarbid som används bland annat i hybrid- och elmotorer för att klara höga strömstyrkor. 2011 såldes bolaget till det amerikanska halvledarföretaget Fairchid. På listan finns även Jensen Devices som utvecklar gasurladdningsrör för kvicksilverfria xenonstrålkastare. 2012 såldes de till amerikanska bolaget Bourns. Ett annat framgångsrikt portföljbolag, där innehavet såldes till tyska Bosch 2020, är det börsnoterade Powercell som producerar bränslecellssystem för bland annat transportsektorn, där restprodukterna är vatten och värme.

I nuvarande portfölj finns det en rad bolag som satsar på tekniker som ska säkra framtidens energiförsörjning.

Ett av dem är Corpower som utvecklar teknik för att utvinna el från havsvågor. Med inspiration från det mänskliga hjärtats pumpfunktion har man tagit fram en liten och samtidigt robust vågenergiomvandlare till låg kostnad som kan leverera en stor mängd energi. Det första projektet är under uppförande i norra Portugal med direkt tillgång till de höga Atlantvågorna.

El i exponentiell skala

Här finns även Minesto som med sina turbinförsedda ”flygande drake” kan konvertera tidvatten och havsströmmar till el i exponentiell skala.

– Drakens turbin kan med hjälp av strömmarna röra sig tio gånger snabbare än det strömmande vattnet och tusen gånger mer kraft kan utvinnas än om turbinen stod still, säger Göran Linder.

Minestos tidvattenanläggning i Vestmannasund på Färöarna är en ideal plats, då området är omgivet av starka havsströmmar. Man räknar med att tidvattenkraft kan bli ett stort bidrag till Färörarnas fossilfria energimix.

I länder där det blir svårt att använda tidvatten och havsströmmar som energikällor, däribland Sverige, erbjuder portföljen andra fossilfria tekniker. Ett av dem är portföljbolaget Kärnfull, Nordens första elhandelsbolag inom kärnkraft och projektet Kärnfull Next, verksamma i att hjälpa kunder att starta små modulära reaktorer, SMR.

Ett annat är Captimise som utvecklar en teknik för koldioxidinfångning Carbon Capture and Storage, CCS, där rökgaserna från fabriker tvättas och koldioxiden skiljs av, komprimeras och transporteras till en lagringsplats där den pumpas ned i berggrunden.

– CCS är en bransch som kommer att fullständigt explodera framöver. Här har Captimise tagit fram ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp koldioxid från utsläppstunga industrianläggningar, säger Göran Linder.

Unikt i varje segment

Detta och mycket mer skapar en unik portfölj av bolag som inte bara har ambitionen att vara världsledande utan faktiskt har blivit det i sina respektive segment, menar han. Eftersom bolagen bygger för framtiden är tålamod en viktig faktor i investeringsstrategin.

– De vanliga riskkapitalistfonderna brukar köpa, utveckla och sälja bolag inom en tioårsperiod. Jag har lyxen arbeta med en långsiktig investeringshorisont. Vår tidsgräns sträcker sig bortom den normala, det får ta den tid det tar helt enkelt, säger han.

Det långa tidsperspektivet ger även bolaget goda förutsättningar att härda ut konjunktursvängningar som rådande prischocker, räntehöjningar och andra indikationer på en krympande global ekonomi.

– Det är såklart besvärande omständigheter vi ser idag, särskilt om man har vant sig för ett affärsklimat med högkonjunktur och låg ränta. Men vi har byggt en modell som gör att vi kan övervintra när tiderna bli sämre och där vi tar höjd för möjliga gupp på vägen, säger Göran Linder,

En fördel med att Growth Management utgör en del av den stora Granitor-koncernen, är att man kan tillskjuta ett ”brett artilleri” av spetskompetens till portföljbolagen.

– Det kanske behövs att någon tar fram en aerodynamisk studie, eller gör en hållfastighetsberäkning. Saker som ligger utanför portföljbolagens kärnverksamhet men som ändå är viktigt för att ta dem till nästa steg. Genom att ropa in här kompetensen internt kan vi snabbare ta oss förbi hindren samtidigt som det blir mer kostnadseffektiv. På så sätt är vi väldigt aktiva i våra portföljbolag. Vi investerar inte för att sätta oss i baksätet. Vi vill sitta i framsätet och inte sällan tar vi över ratten, säger Göran Linder.

Satsningar som bäddar för framgång

Det är alltså kombinationen av riskkapital och kompetens men även långsiktiga strategier, affärsutveckling och ett gediget nätverk, som kan hjälpa bolagen att ta sig igenom många nålsögon som generellt är svåra att överkomma för de här unga bolagen och som är avgörande få att nå framgång på den globala marknaden, berättar han.

Göran Linder tittar över hela världen efter investeringskandidater, bland annat i Europa, USA och Indien. Men för att kunna engagera sig fullt ut i bolaget föredrar man att investera i bolag som befinner sig i samma tidzon. Då är det främst Skandinavien och allra mest Sverige som är i fokus.

– Om vi investerar runtom i världen måste vi följa bolaget dygnet runt. Det kan låta som att det inskränker på våra investeringsmöjligheter, men vi ser det inte så. Vi tycker att det finns en väldigt hög innovationshöjd i Sverige. Däremot har många entreprenörer svårt att nå upp till sin potential på grund av en liten riskkapitalmarknad och allmänt låg kapitalförsörjning. Därför tror vi att vi kan göra stor skillnad genom att kliva in i bolagen och sätta en kvalitetsstämpel på dem.

Som en del av kvalitetskravet ställer man också höga krav på hur portföljbolagen kan bidra till hållbarhetsutveckling. I takt med den starka hållbarhetstrend vi ser i dag kan Göran Linder se både fördelar och nackdelar med att allt fler företag sätter en hållbarsstämpel på sin verksamhet.

– Nu känns det som att många investerar i hållbarhet för att få grönt samvete. Därför är jag försiktig med att använda ordet hållbarhet, jag tycker att det har gått i inflation i begreppet. Vi har alltid investerat i bolag med ärligt uppsåt och för att vi tror att deras affärsmodeller kan göra stor nytta för världen. Självklart vill vi se en god avkastning. Gör man världen bättre tycker jag att man ska tjäna pengar, säger han.