DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Stora brister i krisstödet till kulturen

Bild: Claudio Bresciani/TT

Regeringens krisåtgärder för kulturen brast på flera punkter under pandemins inledningsskede, enligt ny myndighetsrapport.

Otillräcklig kommunikation och bristfällig information präglade regeringens krisåtgärder gentemot kultursektorn under pandemins första fas. Det slås fast i en rapport av Myndigheten för kulturanalys, som TT rapporterar om.

”Inledningsvis präglades åtgärderna av en viss brist på förståelse för kulturområdets komplexitet och det har tagit merparten av 2020 för stöden att bli bättre anpassade till kulturområdets förutsättningar”, skriver rapportförfattarna, men menar också att insatsernas träffsäkerhet ökade längre fram.

DN: Ny rapport: Brister i regeringens krisstöd till kulturen under pandemin