DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Rapport: Svårt genomföra hållbara upphandlingar fullt ut

Rapporten mynnar ut i förslag på hur upphandlande myndigheter kan förstärka sitt arbete för att se till att det som köps in produceras på ett hållbart sätt. Bild: Mostphotos

En fullträff? Nej, låt oss i stället konstatera att hållbarhet i upphandlingar inte är kommunernas bästa gren. Var tredje kommun saknar systematisk uppföljning, visar en ny rapport.

Hållbarhet ett av våra mest använda begrepp just nu.

Enkäten från organisationen Fairtrade, fackförbunden ST och Vision är inget undantag. Upphandlare, hållbarhetsstrateger och chefer från 422 upphandlande myndigheter har svarat på frågor om hållbarhet i upphandlingar, rapporterar Dagens Samhälle.

Av de svarande är 198 kommuner. Rapporten visar att majoriteten, 155 kommuner, har en upphandlingspolicy med krav på hållbarhet.

Sämre är det med uppföljningen. Ingen kommun har det som ett stående inslag att se till att miljö och sociala krav efterlevs. 18 procent gör det oftast, 43 procent ibland, nästan var tredje kommun svarar att de inte har någon systematisk uppföljning. Orsaken till det skrala resultatet är framför allt brist på tid och resurser, enligt rapporten.

Vad krävs då för att organisationerna ska bli bättre på att bidra till målen i Agenda 2030?

Enligt rapporten är det tre faktorer som är avgörande: ökat kompetensstöd, tydligare prioriteringar och ändrad organisation, skriver Dagens Samhälle.

Dagens Samhälle: Var tredje kommun följer inte upp hållbarhetskrav – ”Stor frustration”