FRAMTIDENS TRANSPORTER

Priset på klimatsmart bränsle rusar – företagen tvingas tanka diesel

Martin Valdemarsson, chef för Supply Chain på Spendrups och Per Bondemark, vd på MaserFrakt.

Priset rusar på utsläppssnåla drivmedel. Spendrups transportkostnader ökar med miljoner och Maserfrakt larmar om att deras kunder tvingas ge upp sina miljöambitioner. ”De går tillbaka till diesel”, säger vd:n Per Bodemark till TN.

Under de senaste månaderna har priset på HVO100 skjutit i höjden. Numera är prisskillnaden mellan vanlig diesel och HVO100 sex kronor per liter.

– Vi är väldigt beroende av transporter. Och för oss är det viktigt att både våra egna och de transporter vi köper in är hållbara. Vi är i högsta grad beroende av prisutvecklingen och under det här året har våra transportkostnader ökat med ett antal miljoner i takt med prisutvecklingen på HVO100, säger Martin Valdemarsson som är chef för Supply Chain på Spendrups.

”Differensen till vanlig diesel blev 4 kronor, men nu har prisskillnaden ökat till 6 kronor.”

HVO100 är ett förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel, som innebär en betydande minskning av CO2-utsläppen jämfört med fossil diesel. Då det är en kemisk kopia av diesel så är fördelen med HVO100 att den inte kräver specialbyggda fordon. Prisuppgången på HVO100 började redan vid årsskiftet i år, då reduktionsplikten skärptes från 26 procent till 30,5 procent.

– Då gick priset upp 4 kronor över en natt. Differensen till vanlig diesel blev 4 kronor, men nu har prisskillnaden ökat till 6 kronor, säger Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen.

Mårten Bergman, transportekonom på Transportföretagen. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Han menar att även om drivmedelspriser påverkas av världsmarknadspriset på råolja, den svenska växelkursen, kriget i Ukraina och EU:s sanktionspaket så finns även en prisdrivande effekt av reduktionsplikten.

– Den gör oss beroende av en ännu mer osäker världsmarknad av biodrivmedel, världsmarknadspriser på insatsvaror för produktion, låg inhemsk produktionskapacitet i Sverige, ökad konkurrens om biodrivmedel inom EU.

Liten förståelse bland kommuner

Per Bondemark är vd på MaserFrakt som är ett av Sveriges största företag inom maskin- och transportförmedling. Han berättar att de flesta av deras kunder gett kompensation för de ökande drivmedelspriserna.

– Men det finns en skillnad mellan de privata aktörerna som visat på förståelse och de kommunala transportköparna som i många fall inte visat någon förståelse. Det är väldigt anmärkningsvärt.

MaserFrakt har satt upp ett eget mål att bli helt fossilfria 2030.

– Vi är till drygt 50 procent fossilfria redan idag, vilket är till stor del tack vare HVO och höginblandad diesel.

Men trots att HVO varit en stor del av företagets arbete för att bli mer fossilfria så ser Per Bondemark att tillgången framöver kommer att vara begränsad.

– I takt med att Sverige och andra länder ökar reduktionsplikten så kommer inte råvaran till HVO att räcka till. För vår resa framåt kan vi inte enbart förlita oss på HVO. Vi ser nu tre vägar framåt; Batterieldrift, flytande biogas och vätgas som energibärare.

”Kunder lämnar HVO som drivmedel helt och hållet.”

Han menar att det viktiga är att all HVO används, oavsett om den ingår som reduktionsmedel i diesel eller i HVO100.

– Det som oroar oss är att en del kunder lämnar HVO som drivmedel helt och hållet. I stället går de tillbaka till diesel, vilket gör det tydligt att de börjar backa från sina egna miljöambitioner. Det är oroväckande och jag tror att det skadar företagens förtroende.

Dessutom menar han att det på längre sikt är problematiskt att man pausar reduktionsplikten då den är avgörande för att driva på utvecklingen för att ta fram alternativa drivmedel.

– Jag har förståelse för att den senaste tidens prisökningar är stora och överraskande. Men ur ett långsiktigt perspektiv så ser vi det som viktigt för att nå de svenska klimatmålen.

”Kan inte var orimligt dyrt”

Martin Valdemarsson berättar att de kommer att fortsätta tanka HVO oavsett prisuppgången.

– Vi tankar HVO även om det är dyrare än diesel. Det kostar mycket att arbeta med transporter och framför allt miljömässiga transporter. För oss handlar det om värderingar, det är viktigt för oss att jobba aktivt med de här frågorna. Men med det sagt så kan det inte vara orimligt dyrt, säger han.

Det är inte första gången som Spendrups lyfter frågan om priset på HVO100. I februari i år berättade vd:n Fredrik Spendrup för DI att om skattebefrielsen på HVO100 skulle försvinna, vilket skulle öka literpriset med 6 kr/l, skulle deras kostnader öka med tio miljoner, utöver alla andra kostnadsökningar.

– Det är jätteviktigt för oss att vi får en fortsatt skattebefrielse. Försvinner skattelättnaden och bränslepriset dessutom ökar så innebär det enormt stora kostnader för oss.

Flera störningar

De senaste åren har Sveriges regering ansökt till EU-kommissionen om att få förlänga skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Nu hoppas Martin Valdemarsson att den senaste ansökan från den svenska regeringen, som gäller för tio år framåt, kommer att gå igenom.

– Vi väntar med spänning. De senaste åren har skattebefrielsen förlängts på årsbasis, men för oss och alla andra som jobbar med hållbara transporter skulle det vara jätteviktigt att vi fick mer förutsägbarhet och kan arbeta ännu mer långsiktigt.

Förutom drivmedelspriserna finns det en rad varugrupper som ökat i pris bara under det senaste halvåret.

– De senaste två åren har vi sett att störningar i det globala transportsystemet påverkar tillgången på väldigt många olika varor och vi ser hela tiden över våra leveranskedjor. Det är klart att alla ökade kostnader som finns i ett företag kan komma ut till konsumenterna.