KRIGET I UKRAINA

Konkursvåg hotar: ”På väg att tappa fisket i Sverige”

Roger Thilander, vd Göteborgs Fiskauktion Bild: Privat

Kriget och rusande bränslepriser slår mot nya branscher. ”Fiskare är på väg mot konkurs och andra sätter sina båtar till salu”, varnar branschchefen Peter Ronelöv Olsson.

Roger Thilander, vd för Göteborgs Fiskauktion, beskriver att de märkte att bränslepriserna var på väg upp rejält för två-tre veckor sedan.

– Då fick vi signaler från fiskarnas organisationer att det här kan bli problem.

– Det är så krasst, det handlar om en rent ekonomisk beräkning av hur mycket det kostar för dem att gå ut och fiska, hur mycket bränsle som det går åt och vad det bränslet kostar.

Fiskebåtar åker inte ut

Roger Thilander beskriver att omkring 10-15 fiskebåtar legat still inne i hamn de senaste veckorna. Han poängterar att det alltid är båtar inne som inte går ut, en del repareras och en del har dagar då man inte fiskar helt enkelt. Men det är, tror han, också ett antal som passar på att ordna underhåll under dessa dagar då det har blivit allt dyrare att åka ut.

Totalt finns det omkring 200 båtar och alla drabbas inte lika hårt. Framförallt trålfiskarna är de som nu får det tufft med högre bensinpriser.

– I det korta perspektivet innebär det att vi får in mindre fisk och skaldjur till auktionen, liksom ut på marknaden totalt. I det längre perspektivet så kan det betyda att en del båtar måste sluta fiska helt då de inte har råd och går i konkurs eller att man åtminstone behöver säga upp personal.

Till sist är det Sveriges försörjning av fisk och skaldjur som står på spel.

Fisket har redan genomlevt några tuffa år med pandemin, fortsätter Roger Thilander.

Det var en del som fick en tuffare tillvaro under pandemin, framförallt kräftfisket var hårt drabbat då de hade stora volymer som gick på export.

– Några av grossisterna förlorade 80-90 procent av sin marknad över en natt.

Försöker hitta lösningar

Fiskeauktionen, som Roger Thilander leder, har under de senaste veckorna haft regelbundna möten med fiskeorganisationerna för att diskutera problematiken och försöka hitta lösningar.

– Från vår sida har vi tagit fram ett stödpaket för dem som levererar hit. Det är upp till fem kilo för fisk och skaldjur som ett bränsletillägg. Det är vad vi kan göra härifrån.

Vi är som marknadsplats beroende av fisket, förklarar Roger Thilander.

Att den egensnickrade lösningen inte löser det större problemet i längden är man väl medveten om.

– Det här är egentligen en fråga för regeringen och hur de förhandlar om stöd i EU.

Peter Ronelöv Olsson, ordf. SFPO. Bild: Privat

Konkurser hotar

Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation (SPFO), menar att läget är väldigt tufft.

– Med de priser som är nu så är det knappast möjligt att bedriva fiske som vanligt.

– Det är en del fiskare som är på väg mot konkurs och andra sätter sina båtar till salu. Det är ingen bra utveckling.

”Vi är på väg att tappa vårt fiske i Sverige”

Peter Ronelöv Olsson är kritisk till hur myndigheter och politiken behandlar fiskenäringen.

– Vi har varit styvmoderligt behandlade under så lång tid.

De diskussioner som förs mellan branschen och beslutsfattarna har inte resulterat i några konkreta åtgärder.

– Det är väldigt lätt att glömma bort oss. Tyvärr kan jag inte vara optimistisk just nu då jag ser hur våra medlemmar lider över det här som händer.

Det har också varit tuffa turer under många år för branschen, debatter om allt från kameraövervakning till vindkraft, beskriver Peter Ronelöv Olsson.

– Vi är på väg att tappa vårt fiske i Sverige.

Det kommer kanske någon dag då det är brist på mat och vi blir saknade, fortsätter han och konstaterar:

– Den enda matvaran under andra världskriget som det inte var ransonering på var fisk.