DE SVENSKA KRISSTÖDEN

JO kritiserar Tillväxtverket för långsamma beslut

Tillväxtverket är den myndighet som hanterar ansökningar om korttidsstöd från enskilda arbetsgivare. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Tillväxtverket för långsam handläggning av beslut om stöd vid korttidsarbete under pandemin.

JO har tagit emot många klagomål om senfärdig hantering hos myndigheten.

Enligt JO är handläggningstider på flera månader, som har förekommit, inte acceptabelt om inte särskilda skäl i enskilda fall finns. JO är också mycket kritisk till att sökanden inte heller har fått någon information om förväntade handläggningstider.

JO konstaterar också i beslutet vikten av att myndigheter som får särskilda uppdrag i en extraordinär situation får rätt förutsättningar att fullgöra uppdraget.

Tillväxtverket fick uppdraget att handlägga ansökningar från enskilda arbetsgivare om stöd för korttidsarbete i april 2020.