DE SVENSKA KRISSTÖDEN

”Förlängt skatteanstånd och förhoppningsvis bättre villkor”

Bild: Johan Nilsson/TT

Det är positivt att skatteanstånden förlängs men det kunde ha varit ännu bättre, skriver Katarina Bartels, skattejurist på Svenskt Näringsliv, i ett blogginlägg.

Regeringen vill förlänga den maximala anståndstiden för skatter med 24 månader samtidigt som företagen ska följa en individuell avbetalningsplan.

”24 månader är bättre än 15 månader, även om vi gärna sett att man förlängt till åtminstone 3 år, men vi utgår samtidigt från att regeringen har beredskap för att göra förändringar i regelsystemet beroende på det framtida ekonomiska läget”, skriver Katarina Bartels i ett blogginlägg.

Längre tid för återbetalning av skatteanstånd och förhoppningsvis bättre villkor