DEN SVENSKA EXPORTEN

Exportsektorn växer på hemmaplan

Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen.

En allt större del av Sveriges export försörjs av inhemsk produktion, visar en ny rapport från Teknikföretagen.

Stora förändringar i de globala värdekedjorna visade sig redan innan Coronakrisen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

– Mönstret vi ser i Sverige följer det vi ser i andra länder. En minskad andel import står för värdet av exporten. Mer och mer av de tjänster och varor som industrins export kräver produceras inhemskt, säger Lena Hagman, ekonom på Teknikföretagen i ett uttalande.

Exportindustrins globala värdekedjor har under åren efter finanskrisen 2008 tagit en ny riktning. Regionaliseringen, där många företag anpassar sina värdekedjor för att ligga närmare kunderna, sker samtidigt i både Europa, Asien respektive Nordamerika.

– Trenden är global. Även exempelvis Kina följer samma mönster. Mer av exportens förädlingsvärde produceras inom landet. Det blir en förstärkt regionalisering, Kina bygger upp egna värdekedjor i regionen och är inte lika beroende av import som tidigare, säger Lena Hagman.

Exportsektorn växer på hemmaplan