DEN AKUTA ELKRISEN

Experten: Räkna med skyhöga elpriser i sommar

Bild: Adam Ihse/TT, Mostphotos, pressbild

Risken är stor för att elkrisen förvärras i sommar när kärnkraftsreaktorer stängs för underhåll, varnar energiexperten Carl Berglöf. ”Det blir en dubbelsmocka och det betyder att elpriserna går upp”, säger han till TN.

Sverige har som bekant stängt sex reaktorer i omgångar, två reaktorer Barsebäck, lika många i Oskarshamn och nu senast två reaktorer i Ringhals. Det har skapat ett känsligare elnät med omfattande konsekvenser för överföringskapaciteten i stamnätet.

För två år sedan kontrakterades Ryaverket i Göteborg, Karlshamnsverket och Ringhals 1 som extra resurser för att säkra systemstabiliteten under sommaren när reaktorerna stängdes för underhåll och bränslebyte. Resultatet blev elpriser som var mycket låga i norr men skyhöga i söder.

Förra året tvingades Svenska kraftnät i sista stund upphandla Ryaverket i beredskap för att täcka upp för tillfällig kärnkraftsbrist när ett fel påträffades i underhållsarbetet av reaktor 3 i Ringhals, vilket förlängde revisionsarbetet med två månader.

Nu varnar experter för att Sverige står inför samma röra denna sommar, med den skillnaden att elpriserna redan under senvintern och våren har varit volatila och tidvis nått rekordnivåer.

– När kärnkraften går ned för revision påverkas den nordiska elhandeln väldigt mycket. Mycket mer än det var i förr i tiden. Det innebär att Svenska kraftnät tvingas införa begränsningar och södra Sverige får bristande tillgång till elproduktion och överföring, säger Carl Berglöf, expert inom kärnkraft och elnätsteknik på Energiföretagen.

– Det blir en dubbelsmocka och det betyder att elpriserna sannolikt går upp.

Motåtgärder får marginella effekter

Huvudproblemet är att när kärnkraftverken går ned i produktion i södra Sverige för underhåll så påverkas förutsättningarna i stamnätet på sådant vis att överföringen från norr till söder sjunker. Det blir en negativ spiral, menar Carl Berglöf.

Om till exempel en reaktor som genererar 1 000 MW stängs på grund av ett bränslebyte så tappar man samtidigt motsvarande halva effekten i överföringskapacitet från Norrland, alltså 500 MW från stamnätet utöver 1 000 MW från kraftverket. Det är det som Carl Berglöf kallar för dubbelsmockan.

För att förbereda sig har Svenska kraftnät upphandlat så kallade störningsresurser i elområde 3 och 4, det vill säga i södra Sverige. Det gjorde man även förra året.

I år handlar det om 300 MW i planerbar kraft i form av vattenkraft, gasturbiner, kraftvärme och förbrukningsreduktion. Det betyder att när väl Svenska kraftnät har tillgång till dessa resurser kan myndigheten släppa på motsvarande effekt från Norrland, alltså 300 MW.

Problemet är att tidvis kan behoven vara större än så.

– Jag tror att vi kommer att se en marginell effekt av de tillförda resurserna eftersom grundproblemet kvarstår. Det saknas planerbar kraft i södra Sverige. Det tar många år att vända trenden. Man gör finlir för att minska problemet men den stora trenden har inte påverkats, säger Carl Berglöf.

Begränsar kapacitet

Svenska kraftnät aviserade nyligen att myndigheten i 28 dagar stänger överföringskapaciteten helt från Finland till elområde 3 eftersom reaktorn 3 i Oskarshamn är avstängd för underhåll. Normalt är kapaciteten mellan Finland och elområde 3 1 200 MW, nu ligger den på mellan 0-400 MW.

Vanligtvis går elen åt andra hållet, från Sverige till Finland. Men nu kan inte Finland skicka el till oss om det skulle behövas.

– Det så kallade östvästliga flödet som ibland uppstår konkurrerar med det nordsydliga. Då måste man agera proaktivt för att begränsa dessa flöden från Finland för att vi ska kunna skicka el till Skåne. Det Svenska Kraftnät gör är att flytta ett problem som man har i det nationella nätet till gränsen trots att man bara får göra det i begränsad omfattning inom EU, säger Carl Berglöf.

Men det betyder inte att Svenska Kraftnät inte samtidigt begränsar kapaciteten från norra till södra Sverige. Mellan dessa landsändar är taket 6 000 MW av totalt 7 300 MW under den aviserade tidsperioden.

”Svenska kraftnät har tvingats till allt större överföringsbegränsningar i kraftsystemets sammanlänkningar, inom landet och med omvärlden”.

Karlshamnsverkets vd Henrik Svensson vittnar i en artikel i Second Opinion om de stora obalanserna i elsystemet som idag hanteras genom ett antal stödtjänster. Han menar att för att systemet ska fungera bra måste en planerbar, fossilfri kraftproduktion byggas ut framför allt i södra Sverige där behovet för närvarande är som störst.

– Sett i ett elsystemperspektiv hänger allt logiskt ihop. Efter Barsbäcknedläggningen har södra Sverige länsats på nästan all annan storskalig, planerbar elproduktion, förutom ytterligare fyra kärnreaktorer även det toppmoderna Öresundsverket. Drift- och säkerhetsmarginalerna i kraftsystemet har minskat. Behovet av stödtjänster har ökat. Svenska kraftnät har tvingats till allt större överföringsbegränsningar i kraftsystemets sammanlänkningar, inom landet och med omvärlden, säger Henrik Svensson till Second Opinion.

Ukrainakriget har i högsta grad påverkat elpriserna. Hur det blir framöver är svårbedömbart, men i det osäkra läget kan obalanserna i det svenska nätet ytterligare bidra till ett högt prisläge i sommar.

– Tidigare har vi haft prisökningar under sommarhalvåret som vi har orsakat själva inom landet, nu har vi även biten som orsakas av Ukrainakriget, säger Carl Berglöf.