DEN AKUTA ELKRISEN

Expert om elkrisen: Därför väntar panikåtgärder i sommar

Bild: Adam Ihse/TT, Mostphotos

Reaktorer kopplas bort samtidigt som Svenska kraftnät begränsar kapaciteten. Flera experter varnar för att marginalerna i elsystemet är på bristningsgränsen och att priserna kommer att rusa i sommar. ”Det är arrogant att säga att läget är under kontroll när vi är så nära en nedsläckning”, säger energiforskaren Mats Nilsson till TN.

Sommaren har kommit att bli en känslig period för det svenska elsystemet eftersom kärnkraften då genomgår en revisionsperiod vilket innebär att reaktorerna stängs av periodvis. Under sommaren 2020 var elpriserna väldigt höga i södra Sverige på grund av detta.

Reaktorer bortkopplade

Mycket tyder på höga elpriser även denna sommar. Svenska kraftnät meddelade förra veckan att det planerade stoppet av Ringhals 3 nu förlängs med drygt två månader. I slutet av juli startar revisionen av Ringhals 4 som enligt plan ska pågå i en månad. Då är båda reaktorblocken bortkopplade från nätet. Svenska kraftnät bedömer att detta påverkar de interna flödena så att kapaciteterna i snittområde 2 och 4 kommer att sänkas med cirka 500 MW under perioden, det vill säga gränserna mellan de olika elhandelsområdena, och att kapaciteterna till utlandet kan behöva reduceras.

Detta har redan fått konsekvenser på elmarknaden. På onsdagen var elpriset för Sydsverige det högsta som uppmätts på 18 år under juni på elbörsen Nord Pool, och under maj var elspotpriserna de högsta på tio år för elkonsumenterna i Sverige, rapporterar Dagens Industri.

– De interna elflödena i nätet påverkas i stor omfattning. Vi kommer att räkna igenom de underhållsarbeten som är inplanerade under samma period, då det helt saknas produktion. Vi måste se om vi behöver justera arbeten eller vidta andra åtgärder för att säkra att underhållet inte blir senarelagt och ger senare krockar i alla våra utbyggnadsprojekt, säger Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät.

”Marginalerna blir mindre i södra Sverige”

Men Erik Ek anser inte att importberoendet behöver öka under perioden.

– Helheten påverkas och marginalerna blir mindre i södra Sverige. Men samtidigt är sommaren en period då förbrukningen är låg. Importberoendet beror på hur varmt eller kallt det blir i sommar, men det kommer inte att bli så höga nivåer som det var i maj och juni när endast tre block var i drift och det fortfarande var lite kyla kvar över Sverige, säger han.

Priserna påverkas

Björn Linde, vd för Ringhals, anser att det är svårt att bedöma hur stora effekterna av stoppet blir, men att priserna kommer att påverkas.

– Det vi vet är att reaktorn inte kommer att kunna leverera el förrän drygt två månader senare än planerat. Utifrån det har Svenska kraftnät meddelat att de begränsar överföringskapaciteten mellan prisområdena. Det tror jag får inverkan på priserna, men det är svårt att säga hur mycket

Björn Linde understryker att den här situationen är ovanlig.

– Det kan absolut inträffa något som behöver åtgärdas under revisionen, men normalt sett ska vi hantera det under tiden för den planerade revisionen, men den här gången är det lite mer komplicerat när vi måste involvera vår bränsleleverantör. Det är inget farligt som skett, men det tar lite tid att åtgärda och vi sätter säkerheten först.

Systemet skört

Mats Nilsson, docent vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik på Södertörns högskola, blir inte förvånad om vi får ännu en sommar med höga elpriser. Han förklarar att elnätet är väldigt skört.

– De nedläggningar av reaktorer som har skett de senaste åren gör att systemet är väldigt nära marginalen hela tiden. Tidigare hade Ringhals fyra reaktorer igång, men nu är det bara två kvar. Så när något händer får det nu direkta konsekvenser, säger Mats Nilsson.

– Det är inte bara kommersiella beslut, det är också politik. Per Bolund vägrar ta ett beslut om slutförvaret eftersom han vill försvåra för kärnkraften, fortsätter han.

Mats Nilsson anser att Svenska kraftnät drar ned för mycket i överföringskapaciteten mellan områdena vilket också bidrar till att driva upp priserna.

– En del av problemet är att Svenska kraftnät drar ned på flödet mellan områden varje gång det uppstår problem. De drar ned mer än vad som behövs för att få bättre koll, det borde diskuteras mer eftersom det har stor effekt på priset, jag skulle säga att det har större effekt än att man stängde ned två reaktorer på Ringhals.

”Vi är väldigt nära bristningsgränsen”

Mats Nilsson är oroad över att Svenska Kraftnät inte tar den kritiska situationen på tillräckligt stort allvar.

– De säger att det inte är något problem att revisionen förlängs, men vi är väldigt nära bristningsgränsen. Är de verkligen beredda om det händer något oväntat? Förra sommaren fick de akutupphandla systemtjänster. Jag är orolig över att allt skulle kunna släckas ned i slutet av sommaren. Det skrämmer mig att de inte verkar ha någon prognoskunskap. Det är arrogant att säga att läget är under kontroll när vi är så nära en nedsläckning.

Ifrågasätter Svenska kraftnät

Att begränsa överföringen i onödan kostar konsumenterna i södra Sverige miljarder kronor, säger Mats Nilsson.

– Låt oss säga att prisskillnaden för att reaktorn hålls stängd längre blir 30 öre, då är 15 öre av prishöjningen orsakad av Svenska kraftnäts sätt att hantera det på. De tänker inte på marknadseffekterna. Prisskillnaden mellan olika delar av Sverige är gigantisk, vilket till viss del är i onödan.

”Jag kan nästan sätta pengar på att Svenska kraftnät får göra något panikartat i augusti”

Mats Nilsson är övertygad om att södra Sverige kommer få se höga elpriser under sommaren.

– Jag kan nästan sätta pengar på att Svenska kraftnät får göra något panikartat i augusti, antagligen kommer de att stänga för handel, så skåningarna kommer garanterat att få det tufft i augusti.

Små fel – stora konsekvenser

Även Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energifrågor på Svenskt Näringsliv, är bekymrad över situationen.

– Läget är väldigt ansträngt just nu och små fel kan få stora konsekvenser eftersom systemet har så små marginaler. Minskat utbud och begränsad överföring från norr innebär ökade priser och ökat importberoende. Får vi fler incidenter i elsystemet så kommer vi att få ännu högre priser i söder.

Marie Knutsen-Öy, ansvarig för energifrågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Pressbild

Det har funnits oro över elsystemet under en längre tid, konstaterar Marie Knutsen-Öy.

– Användarsidan har vid flertal tillfällen under året uttryckt oro för att det även denna sommar kommer att behövas extraordinära åtgärder för att upprätthålla normaldrift. Det är olyckligt att denna oro inte tagits på allvar då det får stora konsekvenser för elanvändare i södra Sverige. Vi behöver ett elsystem som kan leverera el varje timme i hela landet till konkurrenskraftig kostnad.

Tidningen Näringslivet har upprepade gånger sökt energiminister Anders Ygeman för en kommentar men har ännu inte fått någon återkoppling.

Elprisrally i södra Sverige – 177 procent högre än i norr : ”Extrem nivå”