REGELKRÅNGLET

Efter protesterna: Nytt avgiftssystem ska minska företagens kostnader

Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen i Göteborg. Bild: Melker Ledin, press Göteborgs stad

Proteststormen gav effekt. Nu väntar betydligt minskade kostnader för enskilda frisörföretagare, menar miljöförvaltningen i Göteborg som har ändrat rutinerna för hur inspektioner utförs.

En viktig del i kritiken mot avgifterna kring miljöinspektionerna på frisersalongerna har varit att det är de enskilda frisörföretagen som hyr stolar som betalar, inte salongen i sig. Med en hårdragning innebär det att det är mer ”lönsamt” att göra en inspektion i en salong där många företagare är verksamma än hos enstaka frisörer.

– Ja, hela grejen är ju fel. Det måste väl vara själva salongen som ska inspekteras och bära kostnaderna. Inte vi enskilda frisörer. Hyr jag en stol någonstans så rättar jag mig ju efter de regler som gäller där, säger frisörföretagaren Mia Sköld i Göteborg.

Efter kritiken: Kommunen har ändrat rutinerna

Det är en kritik som nu verkar ha fått genomslag hos miljöförvaltningen i Göteborg. Nu ligger fokus på själva lokalen där salongen ligger.

– Vi tittar huvudsakligen på det som har med lokalen att göra, ventilation, rengöring, olika utrymmen och liknande. Inte på respektive verksamhet som hyr in sig i salongen, undantaget om vi ser uppenbara brister som är kopplade till en specifik verksamhet i lokalen, säger Anna Ledin, direktör på miljöförvaltningen i Göteborg.

I sin tur innebär det att kostnaden för inspektionen minskar väsentligt när det bara är en verksamhet som ska kontrolleras, inte flera stycken.

– Det skiljer sig naturligtvis från fall till fall men jag skulle säga att enligt vårt nya sätt att jobba stannar det vid cirka sex timmar för en inspektion.

Det ska ställas mot de cirka fem timmar per hyrstol som var gängse taxa tidigare vilket i en salong med fyra-fem frisörer kunde ge salongerna fakturor på upp mot 30 000 kronor som skulle delas på varje frisör.

Med det aktuella exemplet sex timmar, den nya taxan 1 221 kronor per timme och en fortsatt solidarisk betalningsvilja hos en salong med fyra frisörföretagare, blir det drygt 1 800 kronor per företag.

”Jag är fullt övertygad om att vi inte debiterat för mycket men i de olika överprövningarna kunde vi inte bevisa det. Därför har vi nu ett nytt system som ger oss stenkoll”

I de återkommande överklagandena av fakturorna har Länsstyrelsen i Göteborg återkommande underkänt miljöförvaltningens timredovisning av inspektionerna. Ett flertal företag, Mia Sköld bland dem, har därför kunnat se en minskning av antalet timmar och därmed också lägre kostnad på fakturan.

Länsstyrelsen har en domstolsliknande roll när det gäller överprövningarna och fattar beslut i varje enskilt ärende. Miljöförvaltningen har tagit till sig den kritik som klagomålen medför. Anna Ledin igen:

– Det är riktigt att vårt tidsredovisningssystem inte var bra tidigare. Jag är fullt övertygad om att vi inte debiterat för mycket men i de olika överprövningarna kunde vi inte bevisa det. Därför har vi nu ett nytt system som ger oss stenkoll.