KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Byggstopp och varsel hotar efter fabrikens stopp

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. Bild: Boel Ferm

Risken är stor för en arbetslöshetstopp i byggbranschen efter att Cementa stoppats i domstol, varnar Svensk betongs vd Malin Löfsjögård i Di.

Betong-Sverige befinner sig fortfarande i ett närmast chockliknande tillstånd efter domen som snart stoppar Cementas produktion i Slite. Nu menar branschen att det finns en stor risk för att arbetslösheten tar fart.

– Det här stoppet kommer att göra att byggföretagen behöver börja varsla. Har man inget material att jobba med måste man dra ned. Den direkta kostnaden är förstås för Cementa. Men i och med att betong är Sveriges mest använda byggmaterial slår det så hårt ut i hela byggsektorn, från bostadsbyggande till anläggningsarbete, säger Malin Löfsjögård till Di.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade i förra veckan att den säger nej till Cementas ansökan om att få utvidga cementproduktionen vid Slite på nordöstra Gotland. Malin Löfsjögård säger till Di att det är nödvändigt att regeringen griper in.

Byggstopp och varsel hotar när Cementafabrikens produktion stoppas