DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Analys: Räkna inte med inflationskris utan jobbkris

Frågan är hur länge arbetsmarknaden kan stå emot när de mörka molnen hopar sig, skriver Nils Åkesson i en analys i Di.

Till slut gick det inte att bortse från senvårens fortsatta trubbel med globala flaskhalsar och överraskande snabba prisökningar. Nu skrivs BNP-siffrorna ned rejält.

Summan av jobbindikatorer pekar mot att matchningsproblemen nu blivit etter värre. Bransch efter bransch larmar om brist på yrkeskunnig personal. Kompetensbristen riskerar att slå över i att jakten på rätt arbetskraft kostar mer än den smakar, och att företagen av det skälet helt enkelt tvingas växla ned expansionstakten, skriver Nils Åkesson i Di.

Räkna inte med inflationskris utan jobbkris