Inspirationsdagar: Framgångsrika kommuner delar med sig

Goda exempel är i centrum under Svenskt Näringslivs inspirationsvecka. Framgångsrika kommuner berättar hur de arbetar för att förbättra företagsklimatet. ”Det är ett bra tillfälle att lära av andra”, säger projektledare Daniel Andersson.

Svenskt Näringslivs årliga inspirationsdag byter skepnad och får veckoformat. I övrigt är det mesta sig likt från fjolåret. Ett digitalt evenemang med fullmatat program.

Fem lunchpass riktar sig bland annat till politiker, kommunchefer, näringslivs- och skolchefer, och täcker ämnen som kommunalt ledarskap, bättre service och bemötande, effektivare upphandling, brott och otrygghet samt kompetensförsörjning.

Daniel Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv, hoppas att politiker och tjänstemän i landets kommuner ska få mer kunskap om arbetet med att förbättra företagsklimatet.

– Våra inspirationsdagar är en arena för att sprida de bästa exemplen från hela landet, men också en viktig mötesplats för kommunala beslutsfattare att möta andra och dela med sig av sina erfarenheter, säger han.

En förväntansfull Daniel Andersson hoppas på många deltagare när ”det goda exemplet” får fritt spelrum under fem dagar i mitten av november.

– De som berättar om sin kommun har alla gjort ett fantastiskt arbete och förtjänar att uppmärksammas.

Svenskt Näringsliv fångar upp vad som sägs och använder det i kommande aktiviteter. Men framför allt är det viktigt att deltagarna använder sig av erfarenheterna, understryker Daniel Andersson.

– Vi jobbar hårt med att ta fram ett program med ett innehåll som deltagarna ska kunna använda för att göra sin egen kommun bättre. Det är ett bra tillfälle att lära av andra, säger han.

Anmälan sker via länken https://www.svensktnaringsliv.se/inspirationsveckan/. Alla anmälda får ett mail med länk till sändningen.