DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Generalsekreteraren: Svenska klädskatten inte laglig – stoppar EU-handeln

Trots att ämnena inte finns beskattas företagen. Nu sprider sig kritiken mot den svenska klädskatten utomlands. Förmodligen är den inte ens laglig, menar Jérome Pero, generalsekreterare för den internationella organisationen FESI. ”Skatten strider mot både EU-regler och potentiellt även WTO:s handelsregler”, säger han.

Den nya kläd och sko-skatten har redan blivit hårt kritiserad av den svenska modebranschen, företag och myndigheter som Skatteverket och Kemikalieinspektionen. Men kritiken är också internationell. I ett remissvar till utredningen vädjar en rad europeiska organisationer att den svenska regeringen ska stoppa planerna på ”Skatt på modet”.

– Det kan uppfattas som ett handelshinder och ett överflöd av det arbete som redan har utförts och fortsätter med REACH och ECHA, säger Jérome Pero, generalsekreterare på Federation of the European Sporting goods Industry (FESI).

FESI företräder medlemsföretag som Adidas, Nike, Converse och Puma. Tillsammans med European Footwear Confederation (CEC), Federation of European Sports Retailers (FEDAS), Independent Retail Europe och International Wool Textile Organisation (IWTO), har de signerat remissvaret.

– Vi stödjer det övergripande målet att minska skadliga kemikalier i skor och kläder. Hela branschen har jobbat med att fasa ut de här kemikalierna i flera år redan. Men, även om vi stödjer det övergripande syftet, förstår vi inte hur en svensk skatt ska ha någon positiv påverkan på det arbetet framöver.

I lagförslaget listas ett antal kemikalier som kan vara skadliga. Att skatten omfattar alla kläder och skor, trots att 84 procent av alla kläder och skor som säljs i Sverige inte har dessa kemikalier, är problematiskt, menar han.

– Det här är redan reglerat i REACH och andra EU-förordningar. Därför ser vi att den här skatten visar på en brist på proportionalitet.

Enligt förslaget ligger skatten på 40 kronor per kilo. Om företagen kan visa att de utpekade kemikalierna inte finns i produkterna ska ändå fem procent av skatten betalas. Förslaget om “Skatt på modet” är ett perfekt exempel som visar att Sverige är ett progressivt land, men det visar även på otålighet, menar Jérome Pero. Att man vill möta ett globalt problem med en nationell skatt, är problematiskt, konstaterar han.

– Skatten strider mot både EU-regler som reglerar den inre marknaden och potentiellt även WTO: s handelsregler, säger han.

– När majoriteten av produkterna som omfattas av skatten saknar de utpekade kemikalierna kan man inte motivera att utforma handelshinder av miljö- och hälsoskäl.

Enligt den svenska sportkedjan Stadiums egna beräkningar kommer deras kostnader att öka med 100 miljoner kronor per år, trots att de inte har några av de utpekade kemikalierna. Beräkningarna innefattar skatten och även det administrativa arbetet som kommer att tillkomma.

Jérome Pero menar att skatten kommer att ha en negativ påverkan på företagens hållbarhetsarbete.

– Företagens ökade kostnader kommer att minska deras möjligheter att investera i mer ambitiösa system för att fasa ut kemikalierna. Det kommer att innebära en ökad administration och såklart ökade kostnader, bara för att visa att de inte har några av de utpekade kemikalierna.

I början av oktober visade Skatteverket och Kemikalieinspektionens utvärdering av den tidigare införda elektronikskatten att den skatten inte medfört att de kemikalier som skatten syftar till att träffa har minskat under de tre år som den har funnits.

– Det är problematiskt att den svenska regeringen nu går vidare med en skatt som redan har visat att den inte uppfyller sitt syfte.

Även Robert Lönn, skattejurist på Svenskt Näringsliv, menar att den nya skatten motverkar den fria rörligheten inom EU och den internationella handeln.

– Det är svårt att se att utformningen av skatten skulle vara förenlig med EU:s regler för den inre marknaden då skatten utgör ett handelshinder som svårligen kan rättfärdigas med åberopande av undantaget för miljö och hälsa, säger han och fortsätter:

– Det kan inte vara syftet med undantaget att det ska tillämpas när samtliga kläder och skor träffas trots att endast 16 procent av varorna beräknas innehålla de kemikalier som skatten avser att träffa. Det hade varit lättare att motivera en skatt med betydligt bättre precision. Även ur ett globalt handelsperspektiv kommer den här skatten att vara svår att motivera, säger han.

Han menar vidare att det finns en risk att andra länder kommer att följa efter och införa egna nationella miljöskatter med tveksam miljönytta som hämmar den internationella handeln.

– Jag tycker att det finns anledning att fråga sig om Sverige, som ett litet exportberoende land, verkligen vill gå i bräschen med att införa fiskalt utformade nationella miljöskatter som försvårar den internationella handeln?

Vi har sökt finansminister Magdalena Andersson (S) som meddelar att hon avböjer att kommentera.