DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Nyföretagandet skjuter i höjden med coronastödet

Coronastöd i kombination med sänkta krav på aktiekapital har fått nyföretagandet att nå nya höjder, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys, till Di.

Antalet nystartade företag ökade med 10 procent under 2020, för att under årets första kvartal öka ytterligare med 8 procent när det startades över 22 000 företag. Det är den högsta kvartalssiffran på fem år.

– Det är markant högre än vad det varit tidigare år då vi i regel sett några få procents ökning, säger Lars Sundell, statistiker på Tillväxtanalys, till Di.

I januari 2020 genomfördes en halvering av kravet på aktiekapital i ett nystartat aktiebolag, från 50 000 kronor till 25 000. Det i kombination med de statliga coronastöden har det gett nyföretagandet en rejäl skjuts.

Nyföretagandet skjuter i höjden med coronastödet