DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Lyft för hotellsektorn – ”Går uppåt, men otroligt långsamt”

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Logiintäkterna för svenska hotell var 74 procent bättre i juni 2021 jämfört med samma månad 2020, enligt data som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Under juni månad landade logiintäkterna på 849 miljoner kronor, vilket är 57 procent mindre än nivåerna för samma månad 2019.

– Det går uppåt, men det går otroligt långsamt. Vägen tillbaka ser ut att bli relativt lång och den tillträdande regeringen kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Svenska hotell har förlorat uppskattningsvis 18,5 miljarder kronor enbart i logiintäkter sedan mars 2020, enligt en samlad analys av månadssiffrorna.

Pressmeddelande: Lyft i juni för pressad hotellsektor: "Tillträdande regering kommer behöva beredskap för att fortsätta stötta sektorn"