DE SVENSKA KRISSTÖDEN

Kommunstöden som hjälper företagen överleva pandemikrisen

Företagen kämpar för överlevnad, samtidigt försöker kommunerna komma på sätt att hjälpa dem. ”Vårt näringsliv är så jävla viktigt”, kommenterar centerpartistiska kommunalrådet Martina Hallström.

Våren 2020. Pandemin väller in över landet. Företag hamnar omgående i brygga. Rörda, upprörda och utmattade ägare berättar om hur de får stå ut med försämrad likviditet och betalningsproblem. Mer än 270 kommuner inser allvaret och vidtar åtgärder för att mildra effekterna.

Hösten 2020. Coronapandemin slår åter till med full kraft. Behovet av handlingskraftiga och företagsvänliga kommuner är större än någonsin, konstaterar Svenskt Näringsliv.

Avdelningen för företagsklimat har därför uppdaterat sina förslag på stödåtgärder från i våras för att rädda så många företag och arbetstillfällen som möjligt.

– Många åtgärder som kommunerna vidtog i våras var tillfälliga. Därför behövs förnyade initiativ, säger avdelningschef Björn Lindgren.

Det nya åtgärdspaketet är bredare och syftar till att sänka kostnaderna, stärka intäktsmöjligheterna och likviditeten, underlätta deltagandet i upphandlingar samt att ge stöd och råd till företagen.

Och behovet av hjälp är brännande. Konjunkturinstitutets barometer visar att drygt häften av företagen har lägre omsättning än vanligt. Hotellnäringen har tappat 70 procent, restaurangerna 40 procent.

Vart sjätte företag har akuta likvida problem, enligt Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel som innefattar samtliga branscher och storlekar.

Lägg till detta mer långtgående restriktioner när det gäller alkoholförsäljning och att sammankomster begränsas till åtta personer, så är läget utsatt, understryker Björn Lindgren.

– Åtskilliga företag har redan använt sina reserver och skrapar på botten. De klarar sig inte så mycket längre. De statliga stöden är viktiga och behöver finnas ett tag till. De är emellertid inte tillräckliga. Även kommunerna kan fortsätta att bidra till företagens överlevnad, säger han.

För att företagen inte ska drunkna i svallvågorna från krisen måste flera saker klaffa. Det viktigaste är att det går fort. Kommuner kan också försöka förenkla upphandlingsprocessen, tidigarelägga investeringar och renoveringar av lokaler, se över förtagens kostnader för tillstånd, tillsyn och markupplåtelse samt ge handeln och restauranger möjlighet att ha försäljning utanför sina lokaler.

– Många företag behöver ställa om verksamheten och anpassa den på olika sätt. Då är det bra om all den kompetens som handläggarna på kommunen besitter används för att hjälpa till med råd och vägledning. Då kan företagen snabbare hitta ett sätt att göra rätt från början, säger Björn Lindgren.

Och ger träffsäkra åtgärder resultat, så hoppas han att fler företag överlever.

– Det innebär fler jobb, färre arbetslösa, samtidigt som skatteintäkterna ökar och ger mer pengar till välfärden.

En kommun som kraftsamlar och stöttar det lokala näringslivet är Sala.

” Vi inser att vi från kommunen måste bidra för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv”, skriver kommunledningen i ett utskick, där man redovisar vilka stödåtgärder som ska genomförs.

Fokus ligger på att stärka företagens likviditet och att de får tid att hantera krisen.

Förlängda betalningstider, tillsynsbesök som inte är kritiska skjuts på framtiden samtidigt som informationen till företagen ska vara tydlig, uppdaterad och tillgänglig är axplock från åtgärdslistan.

Även Nyköping rycker ut med åtgärder. Nyligen klubbades ett tredje stödpaket.

Det innehåller förlängt anstånd med fakturor i sex månader för speciellt hårt drabbade branscher, till exempel detaljhandel, hotell och restaurang, kultur och nöje.

Återbetalning av tillsynsavgifter för livsmedelskontroller 2020 skjuts på framtiden. Även debitering av tillsynsavgifter för livsmedelskontroller 2021 senareläggs liksom debitering och tillsyn av alkoholtillstånd.

Dessutom tas ingen kostnad för cateringtillstånd under perioden 1 december- 30 april, rådgivningen för småföretag utökas och digitalt HR-stöd erbjuds.

”Kommunen har inte statens muskler att kunna göra stora betydande insatser, men vi gör vad vi kan för att stötta och hjälpa där vi kan. För vårt näringsliv är så jävla viktigt”, skriver centerpartistiska kommunalrådet Martina Hallström på sociala medier.