ELKRISEN

Vattenfall går vidare med kärnkraft: Två SMR-bolag kvar på listan

Föredragande är Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft vid Vattenfall. Bild: Pontus Lundahl/TT

Vattenfall tar nästa steg mot kärnkraft vid Ringhals. Bland sex utvärderade bolag har man kortat listan till två, GE Hitachi och Rolls-Royce SMR. ”Man måste fundera på vad alternativet att inte bygga kärnkraft kommer att kosta”, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft hos Vattenfall till TN.

Nu ska bolaget analysera de två kvarvarande leverantörernas erbjudanden i detalj och ta fram en gemensam tidsplan för alternativet att bygga små modulära reaktorer (SMR) på Väröhalvön vid Ringhals kärnkraftverk strax söder om Göteborg.

– Det har varit en ganska lång process där vi tittat på de olika alternativen utifrån ett flertal kriterier. Nu har vi landat i de här två alternativen som vi anser är de som bäst uppfyller våra krav, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft hos Vattenfall till Tidningen Näringslivet.

Båda leverantörerna använder beprövad lättvattensteknik.

– Det har varit viktigt för oss. Vi tror att tekniken har goda chanser att kunna licenseras och den är liknande den som vi har i drift i våra befintliga reaktorer vilket innebär att vi kommer att kunna ta ansvar även för hela värdekedjan och livscykeln för kärnkraften. Från köpt bränsle till avfall, förklarar hon.

GE Hitachi:s modell är en kokvattensreaktor med 300 megawatt elektrisk effekt och Rolls-Royce är en tryckvattensreaktor på 470 megawatt. Ringhals har både tryck- och kokvattensreaktorer även om kokvattensreaktorn (R1) numera är nedlagd.

Ser positivt på samarbete

Rolls-Royce genomgår nu en omfattande licensering i Storbritannien och har i en intervju med Tidningen Näringslivet tidigare flaggat för att Sverige skulle kunna spara tid i kärnkraftsutbyggnaden om Strålsäkerhetsmyndigheten kan återanvända delar av det arbete som just nu görs i Storbritannien. På så sätt kan man spara mycket tid, menar de.

Desireé Comstedt ser positivt på detta.

– Vi tycker att det är väldigt positivt nu när vi ser att det är många regulatoriska myndigheter som samarbetar internationellt för att titta på vart i licensieringsprocessen man kan hitta förbättringar. Hur man kan göra det snabbare och mer effektivt. Men att vi ska ha en enhetlig licenseringsprocess internationellt tror jag blir svårt. Det finns risk att det resulterar i att vi får en ganska komplicerad tillståndsprocess, säger hon.

– Så jag tycker att det är bättre som man gör nu, att man samarbetar och försöker hitta de områden där man ser att myndigheterna kan luta sig mot varandra i olika beslut. Men det är klart att man kommit en bit längre i Storbritannien med att utvärdera SMR.

Vattenfall menar också att ett framtida investeringsbeslut kommer att kräva en ”rimlig riskdelningsmodell med staten”.

– Det är ett nationellt åtagande och det gör sig inte på helt kommersiella grunder utan du behöver ha någon typ av riskdelning med staten och där handlar det mycket om att få ner de finansiella kostnaderna i den här typen av projekt eftersom det är de första reaktorerna vi bygger i Sverige på väldigt länge varför de också är förknippade med större osäkerheter. Riskbilden ändras ju längre in i ett kärnkraftsprogram man kommer så ju fler reaktorer vi bygger, desto tryggare blir vi. Det tar också ned den finansiella kostnaden, säger hon.

Måste värdera vilket elsystem man vill ha

Som Tidningen Näringslivet tidigare skrivit om byggdes exempelvis den svenska kärnkraften mycket snabbt och till mycket konkurrenskraftiga priser. Landets största reaktor Oskarshamn 3 byggdes exempelvis på 50 månader mellan första gjutning och nukleär driftsättning.

– Vi förvånas över den defaitistiska inställningen till den egna förmågan vi ser i ett läge där kompetenser, förmågor och till och med kapital finns i långt större utsträckning än när vi tidigare genomförde en minst lika omfattande utbyggnad som den vi nu står inför, berättade ingenjörerna bakom utbyggnaden för TN nyligen.

Dessutom, när man pratar om hur dyra olika saker blir så beror kostnaden till stor del på hur man räknar. Som Tidningen Näringslivet nyligen visat bygger Svenska kraftnäts egna ”Elektrifiering förnybart”-scenario exempelvis på roterande nedsläckning och fossil import (om det finns någon sådan) kalla högtryck under vintern. Vad alternativkostnaden för det blir, kanske är svårt att kvantifiera.

Desirée Comstedt tycker inte heller att man ska hänga upp sig på vilken kilowattimme som blir billigast.

– Jag tycker att man måste värdera vilket typ av elsystem man vill ha och där tror jag att vi måste värdesätta de egenskaper som de olika kraftslagen kommer med. Man måste förstås fundera på vad alternativet att inte bygga kärnkraft kommer att kosta. Men det finns det andra experter som är bättre på att uttala sig om än jag.

Fortsätter utreda stora reaktorer

Parallellt fortsätter Vattenfall arbetet med att utreda förutsättningarna för att bygga storskaliga reaktorer. De leverantörer som ingår i den utvärderingen är amerikanska Westinghouse, franska EDF och sydkoreanska KHNP.

– Än så länge har vi inte gjort något teknikval kring små eller stora reaktorer. Utredningen av den mest passande reaktortypen fortsätter nu i högt tempo och vi kommer löpande att kommunicera när vi går vidare i den processen, säger Desirée Comstedt.

Robert Bergqvist, landschef för Sverige hos Rolls Royce SMR, är nöjd över att deras reaktor är en av de som Vattenfall valt. Bild: Privat

Robert Bergqvist, landschef för Sverige hos Rolls Royce SMR är mycket nöjd när Tidningen Näringslivet når honom.

– Vi är glada över att vara en av de två SMR-teknologier som Vattenfall valt ut för vidare utvärdering. Framgången i en så hårt konkurrensutsatt urvalsprocess speglar fördelarna med vår integrerade kraftverksdesign, vår strategi för modularisering och hur vi använder beprövad kärnteknik. Rolls-Royce SMR är det snabbaste och mest prisvärda sättet att få ny kärnkraft etablerad i Sverige och vi är glada över att arbeta med kraftbolag och industrier runtom i världen för att frigöra hållbara energikällor till låg kostnad under kommande decennier, säger han.

Gissningsvis lär nog även GE Hitachi tycka att deras reaktor är snabb och prisvärd, men Tidningen Näringslivet har ännu inte nått bolaget för en kommentar.