BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Svenskt Näringsliv: Höj skuldankaret – ”Skulle frigöra kring 300 miljarder”

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv. Bild: Christine Olsson/TT

Ett höjt skuldankare skulle frigöra närmare 300 miljarder kronor och behövs för att hantera den växande underhållsskulden. Det säger Jan-Olof-Jacke, vd Svenskt Näringsliv, i Dagens Nyheter.

Överskottsmålet har uppnått sitt mål och nu bör ankaret i statsskulden höjas från 35 till 40 procent, föreslår Svenskt Näringsliv.

– Det skulle frigöra kring 300 miljarder under en tioårsperiod, säger Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv, till Dagens Nyheter.

Att skuldankaret blir det främsta målet skadar inte förtroendet för den svenska ekonomin, menar Jacke, men har samtidigt stor förståelse för att makthavare vill vara noga med budgetdisciplinen.

– Därför ska utrymmet som ett höjt skuldankare skapar användas till det som höjer Sveriges balansräkning, det som bygger långsiktighet. Vi ska förstås inte dra på oss driftskostnader som väsentligt ökas, säger Jan-Olof Jacke till Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter: Svenskt Näringsliv: Höjt skuldankare kan ge 300 miljarder extra till väg och järnväg