DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Tullverket pressade chauffören på två miljoner för pappersmiss: ”Jag gjorde bara mitt jobb”

Dag Ove Kingsrød, vd på Kingsrød Trading AS och styrelseordförande i Kingsrød Transport. Bild: Anders Wiklund/TT, Fredrik Sandberg/TT, Privat

Företagets chaufför stoppades i tullen och fick inte lämna förrän han personligen hade betalat två miljoner kronor på grund av ett missförstånd i tullhanteringen. ”Som chef känns det konstigt att vår anställda gör sitt jobb och samtidigt blir behandlad som en kriminell av myndigheterna”, säger vd:n Dag Ove Kingsrød till TN.

I februari 2021 tvingades en enskild privatperson som arbetar som chaufför betala cirka två miljoner kronor i tullavgift och importmoms. Chauffören, som i den här artikeln är anonym, berättar att han under den aktuella dagen fick ett samtal från sin arbetsgivare som ville att han skulle köra en hästtransportbil från Norge till Sverige.

– Det här var mitt under pandemin så de norska chaufförerna ville undvika att köra över till Sverige, då de skulle behöva sitta i karantän när de skulle tillbaka till Norge.

– På morgonen blev jag nekad att komma in i Norge för att göra mitt jobb. Detta trots att andra chaufförer som är anställda i samma firma som jag, fick komma in i Norge denna dag. Vi fick poliseskort tillbaka till Sverige av norsk polis.

”Det gör mig ledsen att de agerade så strängt”.

Men vid gränsen till Sverige blev samtliga fordon stoppade, även chauffören som körde den tomma hästtransportbilen.

– Jag kör personbil över gränsen till arbetet i Norge varje dag och jag har tidigare kört lastbil mellan Norge och Sverige. Jag kollade att bilen var tom och att bilen var norskregistrerad.

– Jag frågade min arbetsgivare om det fanns tullpapper till bilen. Arbetsgivaren sa att det inte behövdes.

Chauffören berättar att han har kört gods över gränsen till och från Norge i många år.

– Jag har tidigare kört en ny hästtransportbil, som har provskyltar på, från Sverige till Norge och då deklarerade jag bilen som gods. Jag har också kört häst över gränsen privat då vår dotter tävlade i hopp och fältritt.

På gränsen tillbaka till Sverige blev alla stoppade av polisen och fick identifiera sig med pass. Efter det väntade Tullverket.

– Jag sa till dem som det var, att jag hade fått uppdrag av min arbetsgivare att köra till Göteborg och sedan ta tåget hem därifrån. Men eftersom jag saknade papper så fick jag gå ur bilen och sattes i ett förhörsrum.

– Först fick jag ringa min chef och berätta att jag hade blivit stoppad vid gränsen. Därefter var det tre personer som förhörde mig och jag tvingades lämna ifrån mig mina värdesaker inklusive mobiltelefon.

Enligt chauffören tvingades han sitta i förhörsrummet från klockan 16:00 till klockan 20.00.

– Då vid 20-tiden fick jag höra att jag kunde släppas och då kom min fru och hämtade mig.

– Det hela var mycket märkligt. Jag hade ju bara gjort det som min arbetsgivare sagt.

”Jag har inte så mycket pengar”.

Av tullkvittot framgår att Tullverket krävt att chauffören ska betala 855 946 kronor i tullavgift och 1 186 653 importmoms på grund av bristande efterlevnad av tullagstiftningen. Att han som privatperson skulle tvingas betala cirka två miljoner kronor vore helt omöjligt, menar han.

– Jag har inte så mycket pengar. Då hade jag i stället fått sitta i fängelse eller vad som krävts för jag skulle aldrig kunna betala så mycket pengar.

Han menar att tulltjänstemännens agerade var långt ifrån hjälpsamt i situationen.

– De hade ju faktiskt bara kunnat säga till mig att jag behövde vissa papper och då hade vi kunnat lösa det direkt på plats. Jag körde ju inte förbi utan jag stannade ju för att göra rätt för mig. Det gör mig ledsen att de agerade så strängt.

– Jag försökte ju inte smuggla in hästtransportbilen. Jag stannade vid tullkontrollen och körde över gränsen i god tro om att jag inte skulle behöva deklarera fordonet.

Dag Ove Kingsrød är chaufförens arbetsgivare och vd på Kingsrød Trading AS som köper och säljer hästar och specialfordon för bland annat hästtransporter. Han är även styrelseordförande i Kingsrød Transport som har över 450 fordon som kör över gränsen cirka 50 gånger per dag.

– Bilen skulle köras tom till Belgien för att hämta en häst. På grund av pandemin hade vi problem med att få våra norska förare att köra. Det här var en period då det var svårt att komma in i både Sverige och Norge.

”Tulltjänstemannen på Svinesund var grinig och oprofessionell”.

De fick då tag på en chaufför i Strömstad, men han kunde inte komma in i Norge för att arbeta, på grund av pandemin.

– Vi hittade en lösning där en norsk förare körde bilen till norska sidan av gränsen, sedan tog den svenska chauffören över och han kördes tillbaka till Sverige med poliseskort.

– Chauffören körde på grönt som han alltid gör när han har en tom bil. Han stoppades av tullen och det frågades vad han skulle göra. Han sa att han skulle köra bilen till Fjärås, men hade inga ytterligare uppgifter.

Efter detta ringde chauffören till sin närmsta chef och det var alltså där som missförstånden uppstod och Tullverket ville inte lösa situationen, berättar han.

– Vi fick då ett kontonummer och betalade in summan som var drygt två miljoner kronor. Det var inte förrän senare som vi såg att det var chauffören som stod som ansvarig för att betala. Vi var helt säkra på att bolaget skulle betala.

– Som chef känns det konstigt att vår anställda gör sitt jobb och samtidigt blir behandlad som en kriminell av myndigheterna.

Han menar att situationen upplevdes som mycket obehaglig både för chauffören som var inlåst, och för de anställda på trafik- och tullavdelningen.

”Det har blivit ett missförstånd men det har inte funnits någon chans för oss att lösa situationen”.

– Tulltjänstemannen på Svinesund var grinig och oprofessionell och sa rakt ut till vår medarbetare på vår tullavdelning att chauffören kommer att hållas kvar tills Tullverket fått pengarna.

Nu har företaget valt att driva processen vidare och överklagat till HFD.

– Vi tycker att det är helt orimligt att chauffören ska tvingas betala importmomsen. Dessutom så hade chauffören alla dokument som innebär att bilen skulle vara tullfri. Vi kör ju där varje dag och har aldrig några problem, säger Dag Ove Kingsrød.

Dessutom menar han att Tullverket verkat oresonligt då företaget inte fått någon möjlighet att lämna kompletterande uppgifter i efterhand.

– Det har blivit ett missförstånd men det har inte funnits någon chans för oss att lösa situationen.

Pontus Kartberg, rådgivare inom moms, tull och punktskatter på Svalner. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Pontus Kartberg, rådgivare inom moms, tull och punktskatter på Svalner, berättar att importmomsärenden är vanliga.

– Men det är absolut inte vanligt att vi ser att en gäldenär, alltså den som ska betala importmomsen, är en enskild chaufför. Det är dock vanligt att tullombud eller transportbolag utses till gäldenär och om de inte äger varorna så har de inte avdragsrätt för momsen. Det förekommer hundratals om inte tusentals sådana ärenden per år.

– Men då det oftast rör sig om mindre belopp så är det relativt sällan som det processas vidare i domstol.

”Det kan ofta ske små misstag som kan få stora konsekvenser”.

TN har tidigare rapporterat om problematiken kring inlåsningseffekterna av importmomsen som fortsätter att skapa stora problem för näringslivet. Det handlar i grunden om att den som importerar en vara från ett land utanför EU är skyldig att betala importmoms.

Det är vanligtvis den som äger varan som anses vara importör och därför också kan dra av momsen. Men vid ett fel eller misstag som gjorts i tullhanteringen anses i regel den som har gjort fel eller har haft ansvaret för att göra rätt till exempel transportören, vara skyldig att betala importmoms. Konsekvensen av detta blir ibland att det uppkommer en inlåsningseffekt av importmoms som innebär att ingen av parterna har möjlighet att få momsen återbetald.

Pontus Kartberg menar att det finns en stor problematik kring importmomsen.

– Det kan ofta ske små misstag som kan få stora konsekvenser. Det kan handla om att de chaufförer som utför transporterna inte fått exakt rätt information. Personen vet bara att de ska lämna ett papper, men istället för att gå till Tullverket går man till ett tullombud. Eller så har man råkat missa att visa upp ett visst dokument och då leder det till dessa stora konsekvenser.

Dessutom är möjligheten till självrättelse i dagsläget alldeles för liten, menar han.

– Vi har till och med sett domar där chauffören själv i efterhand insett att man inte fick alla varor förtullade och då vänt tillbaka till tullstationen för att försöka lösa situationen. Men då har det varit helt omöjligt. Så det är ju helt absurt att det inte går att rätta till.

Om man väljer att driva en process bör man räkna med att det tar tid, berättar Pontus Kartberg.

– Vi blev involverade i det här ärendet i ett ganska tidigt skede, när bolaget kontaktade oss då de tyckte att hela situationen var märklig. Det var brister i kommunikationen som är utgångspunkten för allt som har hänt. De hade inte förstått att när de betalade beloppet så var det för den anställdes räkning, utan de trodde att de själva var tvungna att betala. Nu är det tre år senare och ärendet är ännu inte slutligt avgjort.

– Det tar väldigt lång tid att driva de här processerna, det kan ta uppemot sex år att få till ett domslut.

TN har varit i kontakt med Tullverket som meddelar att de inte kan kommentera ärendet då det är överklagat till HFD.