DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Näringslivets larm: Nya lagen driver företag i konkurs

Sten Lindgren, förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund, Christer Östlund, jurist och expert på regelförbättring och insolvensjuridik vid Svenskt Näringsliv, Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert på Företagarna. Bild: Peter Knutson, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Pressbild, Jessica Gow/TT, Janerik Henriksson/TT

Den nya insolvenslagen skulle göra det enklare för företag att komma ur ekonomiska problem men har fått motsatt effekt. Nu kräver ett samlat näringsliv förändringar. ”Den nya lagen har blivit konkursdrivande”, säger skatteexperten Patrick Krassén till TN.

För snart två år sedan gjordes Lagen om företagsrekonstruktion om och tanken var att förändringarna skulle göra rekonstruktionsinstrumentet mer kvalitativt och hjälpa fler företag att undvika konkurs. Men tunga näringslivsorganisationer som Småföretagarnas Riksförbund, Företagarna och Svenskt Näringsliv larmar nu om att lagen har fått motsatt effekt och att fler företag tvingas i konkurs. I ett brev till justitieminister Gunnar Strömmer vädjar de tre organisationerna om förändringar.

– Det är för krångligt och för dyrt att genomföra en företagsrekonstruktion enligt nuvarande lagstiftning. Det är verkligen ingen bra situation för småföretagen. Det är ju de mindre företagen som står för många av de nya jobben så detta skadar hela samhällsekonomin. Lagstiftaren borde ta mer hänsyn till förutsättningarna för småföretagen, säger Sten Lindgren, förbundssekreterare på Småföretagarnas Riksförbund, till TN.

Sten Lindgren, förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund. Bild: Pressbild

Den nya lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft 2022 efter att rekonstruktionsutredningen året före hade presenterat sitt förslag. Då var de flesta remissinstanser positiva till konstruktionen. Men när regeringen under ledning av Magdalena Andersson la fram sitt slutliga förslag hade plötsligt det förenklade förfarandet som skulle underlätta för mindre företag plockats bort av oklar anledning.

– Därför har vi landat i en situation där det blivit svårare och dyrare att få rekonstruktion. Vi har inget förenklat förfarande vilket gör att konkurs blir det troligaste alternativet för många mindre företag. Den nya lagen har blivit konkursdrivande, säger Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert på Företagarna, till TN.

Patrick Krassén, policychef och skattepolitisk expert på Företagarna. Bild: Pressbild

Christer Östlund, jurist och expert på regelförbättring och insolvensjuridik vid Svenskt Näringsliv, är kritisk mot den dåvarande regeringens agerande.

– Utredningens konsekvensanalys byggde på att även det förenklade förfarandet skulle vara med. Men när riksdagen fattade sitt beslut gjorde den det utan att ha en vettig konsekvensutredning av vad den nya lagen skulle innebära utan det förenklade förfarandet. Det är anmärkningsvärt, säger han.

Konkurserna ökar och rekonstruktionerna minskar

Näringslivsorganisationerna uppvaktar nu den nuvarande regeringen för att få den att införa möjligheten till ett förenklat förfarande vid insolvens. De hänvisar till att allt fler företag kämpar för sin existens. Konkurserna har nämligen ökat kraftigt de senaste två åren. I januari gick 1 047 aktiebolag i konkurs, jämfört med 651 samma period 2023 och 402 året innan. Så många har konkurserna inte varit sedan 1990-talet. Särskilt hårt slår nuvarande kris mot hotell och restaurang, bygg, e-handel och konsulttjänster. Konkurserna drabbar också allt fler medarbetare. Näringslivet påpekar att samtidigt som konkurserna ökar så minskar företagsrekonstruktionerna kraftigt.

Christer Östlund, jurist och expert på regelförbättring och insolvensjuridik vid Svenskt Näringsliv. Bild: Stefan Tell

– Vi står inför en växande konkursbubbla när konkurserna ökar för 19:e månaden i rad. Det behövs ett förenklat förfarande eftersom rekonstruktion har gjorts svårare att tillgå, säger Patrick Krassén.

Näringslivet är också kritiskt mot att staten genom Skatteverket inte gör särskilt mycket för att underlätta för företagen.

– Vi möts tyvärr av signaler från dem som jobbar praktiskt med de här frågorna att de upplever att staten skulle kunna vara betydligt mer konstruktiv än vad Skatteverket är. När staten begär mer betalt finns det en stor risk att rekonstruktionerna inte går att genomföra, säger Christer Östlund.

”Skatteverket agerar dödgrävare”

Patrick Krassén beskriver det som att Skatteverket med den nya lagen i praktiken har fått vetorätt på om rekonstruktion ska inledas eller inte. Sten Lindgren menar att Skatteverket behöver få en rejäl tillrättavisning av regeringen.

– Tyvärr agerar Skatteverket dödgrävare och hjälper inte företag som är i farozonen, säger han.

Näringslivsorganisationerna understryker att konkurs nästan alltid är det värsta alternativet för alla. En konkurs innebär att kapital förstörs, att människor blir av med sina jobb och att det skapar allvarliga dominoeffekter ut i det övriga samhället.

– Det finns många goda skäl till att undvika konkurser i företag som faktiskt har livskraft. Det finns nu ett färdigutrett förslag om ett förenklat förfarande som är remitterat och klart och som skulle kunna genomföras av den nuvarande regeringen ganska snabbt om den vill, säger Christer Östlund till TN.