DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Strid om lokalvård i egen regi – ”Inte alls nöjd”

Ann-Kristin Hilli (V), ordförande för fastighets- och servicenämnden i Region Uppsala, och Malin Sjöberg Högrell (L), regionråd för Liberalerna. Bild: Elin Björklund, Fredrik Sandberg / TT

Det pågår en tvist i Region Uppsala om huruvida lokalvården ska utföras i egen regi. Det politiska styret (S, V, C, MP) har valt att utreda frågan, något som oppositionen motsätter sig. ”Vi ska inte konkurrera med företagen”, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd för Liberalerna.

I slutet av februari beslutade fastighets- och servicenämnden i Region Uppsala att man ska utreda frågan om lokalvården ska utföras i egen regi. I dag är lokalvården en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Avtalet med den nuvarande leverantören går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. Utredningen ska vara klar i juni i år, i samband med att en eventuell ny upphandling ska annonseras.

Fastighets- och servicenämnden motiverar utredningen med att det kan finnas synergieffekter att hämta av att bedriva både lokalvård samt verksamhetsnära (vårdnära) service i egen regi.

Dessutom pågår det många verksamhetsflyttar och ändringar i rumsfunktioner på Akademiska sjukhusets. Där har leverantörer av lokalvård idag krav på att få besked om förändringar en tid i förväg. Med lokalvård i egen regi kan Region Uppsala hantera detta snabbare, och utan extra betalning som kan bli fallet med en upphandlad leverantör, menar fastighets- och servicenämnden.

Beslutet har väckt känslor i Uppsalas politiska opposition. På nämndmötet reserverade sig Moderaterna och Liberalerna. De sistnämnda yrkade dessutom på att man borde undersöka om liknande synergier kunde uppnås med bibehållen modell (upphandling), vilket nämnden röstade ner. M, L och SD reserverade sig mot detta.

”Vi ska inte konkurrera med företagen”

Malin Sjöberg Högrell (L) är regionråd för Liberalerna. Hon tycker inte att det är regionens uppgift att sköta lokalvården.

– Vi ska inte konkurrera med företagen som är experter på det här, och tro att vi kan uppfinna hjulet själva, säger hon.

Malin Sjöberg Högrell tror inte att det är någon bra idé att ta tillbaka lokalvården i egen regi. Bild: Charlotte Rueckl

Malin Sjöberg Högrell köper inte argumentet om synergieffekter med den vårdnära servicen om man tar tillbaka lokalvården i egen regi.

– Visst kan det uppstå synergieffekter, men det kan det göra även för en utomstående leverantör. Det här borde man kunna kombinera och baka ihop till en helhet i en upphandling, säger hon.

Hon delar inte heller bilden av att det blir billigare eftersom regionen slipper betala extra avgifter i samband med verksamhetsflyttar på Akademiska.

– Då behöver man ju se över avtalet och ställa krav i den nya upphandlingen, i stället för att tro att lösningen är att vi tar hem det i egen regi. Jag är inte alls nöjd med det här beslutet, säger hon.

Kan landa i flera mindre upphandlingar

Ann-Kristin Hilli (V) är ordförande för fastighets- och servicenämnden i Region Uppsala, och representerar det politiska styret bestående av V, S, C och MP, i frågan.

Hon menar att det är långt ifrån säkert att lokalvården kommer att tas tillbaka i egen regi, och säger att man måste avvakta vad utredningen kommer fram till. Hon belyser också att det var förvaltningen som kom med förslaget från början.

– Det primära målet är att se över upphandlingen och upphandlingsdokumenten, och se hur vi kan jobba framöver. Jag håller med Malin Sjöberg Högrell om att vi kan behöva bli tydligare i upphandlingarna, säger hon.

Ann-Kristin Hilli menar att det krävs mycket för att styret i region Uppsala inte ska göra som utredningen föreslår i juni. Bild: Elin Björklund

Ann-Kristin Hilli menar att det inte finns några ideologiska argument bakom utredningen. Hon förklarar att utredningen också skulle kunna landa i att man bryter upp lokalvården i flera mindre delar, för att möjliggöra för fler småföretagare att lämna anbud.

– Hittills har man gått ut med allting i en enda klump, och det har hindrat vissa företag att lägga anbud för att man måste vara ett så stort bolag. Det är också en intressant fråga som jag hoppas få svar på i utredningen, avslutar hon.