OSUND KONKURRENS

Så slår Skogsstyrelsen ut företag – med dina skattepengar

Företagarna Eric Björkman och Joakim Gustavsson slår larm, de känner sig utkonkurrerade av den statliga myndigheten Skogsstyrelsen.

Nu slår privata skogsentreprenörer larm om Skogsstyrelsens motorsågs- och röjsågsutbildningar som marknadsförs brett med skattepengar. ”Det är bara inse att ett privat företag och en myndighet lever i två olika världar”, säger företagaren Joakim Gustavsson till TN.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning om hur nya vassare verktyg kan skapas för att se till att statliga bolag inte snedvrider konkurrensen. Som TN tidigare har avslöjat fick Konkurrensverket nog när den tredje granskningen mot statliga Samhall inte resulterade i några åtgärder trots att det inte fanns några tvivel om att Samhall ägnat sig åt underprissättning.

Eric Björkman som driver företaget Nordfor Training & Consulting AB med bas i Huskvarna välkomnar utredningen. Hans företag med ett tiotal anställda är ett av Sveriges ledande när det kommer till att erbjuda motorsågs- och röjsågsutbildningar för företag och privatpersoner.

"Skogsstyrelsen hindrar den fria prissättningen med sin verksamhet och sätter ett pristak på marknaden", menar Eric Björkman som driver företaget Nordfor AB. Bild: Privat

De senaste åren har Eric Björkman märkt av en ökande konkurrens från den statliga myndigheten Skogsstyrelsen som i ökad utsträckning också erbjuder motorsågs- och röjsågsutbildningar till företag, privatpersoner och andra statliga myndigheter och kommuner.

”Andelen tips och klagomål mot just statliga verksamheter har ökat.”

I den nya utredningen ska man bland annat se över reglerna för just konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Den ska också titta på om det går att förbjuda att statliga verksamheter ägnar sig åt konkurrensbegränsande verksamhet, vilket inte har varit möjligt tidigare.

– Orsaken till att regeringen har tillsatt en ny utredning och inkluderar statliga verksamheter är att andelen tips och klagomål mot just statliga verksamheter har ökat under de senaste åren. Nu ska utredaren undersöka om det kan bli möjligt att meddela verksamhetsförbud mot statliga aktörer som tränger undan privata aktörer, säger Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

”Marknaden kan skötas av privata företag”

Eric Björkman har räknat på hur mycket marknaden för olika motorsågs- och röjsågsutbildningar omsätter per år och landar på siffran 89 miljoner kronor, varav Skogsstyrelsens andel uppskattas till 8,6 miljoner, alltså ungefär 10 procent av hela marknaden.

– Det betyder att Skogsstyrelsen med sina 10 procent sannolikt är den enskilt största aktören på den här marknaden som jag anser kan och ska skötas av privata företag utan konkurrens från en statlig myndighet.

En grundläggande skillnad mellan Eric Björkmans företag och Skogsstyrelsen är att den statliga myndighetens uppdragsverksamhet inte drivs med vinstsyfte utan endast strävar efter kostnadstäckning.

”Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen och är självfinansierad utan syfte att nå ekonomisk vinst. Motivet är att nå skogspolitiska och andra politiska mål, till exempel arbetsmarknadspolitiska”, skriver Skogsstyrelsens i sin årsredovisning för 2022 om de avgiftsbelagda tjänsterna.

Sätter ett pristak på marknaden

Det betyder i sin tur att det pris som Skogsstyrelsen sätter på sina tjänster inte behöver vara marknadsmässiga.

– Konsekvensen blir att Skogsstyrelsen med sin omfattande verksamhet sätter ett pristak på marknaden och därmed hindrar den fria prissättningen. Det är svårt för oss att motivera ett högre pris än Skogsstyrelsens, även om vi och andra privata aktörer anser att vi kan tillhandahålla en tjänst som är bättre, säger Eric Björkman.

Stefan Sagebro, expert på industripolitik, konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv. Bild: Ernst Henry Photography

Stefan Sagebro menar att offentliga aktörer oftast har konkurrensfördelar gentemot privata aktörer.

– Det kan till exempel leda till en lägre prissättning som i Samhalls fall, men även oaktat prissättningen kan offentliga aktörer ofta dra nytta av ett högt förtroendekapital. Man har också helt andra kontaktytor med potentiella kunder via övriga delar av sin verksamhet.

”Det material som de skickar ut, eller annonserar med för att marknadsföra sig, är väldigt påkostat med bilder från skogen tagna av professionella fotografer.”

Skogsstyrelsen understryker till exempel i sin beskrivning av de tjänster som man erbjuder att myndigheten finns representerad i hela Sverige. Skogsstyrelsen marknadsför också sina tjänster i den egna tidningen Skogseko som kostnadsfritt skickas till alla skogsägare med mer än 5 hektar skog, uppger Eric Björkman.

– Det material som de skickar ut, eller annonserar med för att marknadsföra sig, är väldigt påkostat med bilder från skogen tagna av professionella fotografer. Även plattformen på nätet där man erbjuder sina tjänster verkar vara väldigt påkostade. Det är svårt för oss som privat aktör att lägga ned de resurserna på att marknadsföra oss.

"Privata företag och myndigheter lever i två olika världar", konstaterar Joakim Gustafsson, vd på Dalslands Skogsskola. Bild: Privat

Joakim Gustafsson är vd på Dalslands Skogsskola som bedriver verksamhet i Dalsland. Han har också reagerat på Skogsstyrelsens prissättning.

– Skogsstyrelsen är en myndighet. När de sätter ett pris är det svårare för mig och andra aktörer att bemöta det. Särskilt med tanke på att deras pris endast ska täcka kostnaderna. Vi måste gå med vinst för att verksamheten ska gå ihop.

”Det är bara att inse att ett privat företag och en myndighet lever i två olika världar.”

Det går heller inte att jämföra den risk som ett privat företag tar med sin verksamhet jämfört med en myndighet.

– Går det inte bra för Skogsstyrelsen, eller om en satsning slår fel, så drabbas en myndighet inte lika hårt som ett privat företag som riskerar att gå i konkurs med allt vad det innebär, säger Eric Björkman.

– Det är bara att inse att ett privat företag och en myndighet lever i två olika världar, konstaterar Joakim Gustafsson.

Skickat hemställan till landsbygdsministern

Stefan Sagebro och Svenskt Näringsliv har även skickat en hemställan till landsbygdsminister Peter Kullgren om Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet.

Budskapet är att Skogsstyrelsens verksamhet måste begränsas till marknader och situationer där privata företag inte kan tillgodose marknadsbehoven – och inte som nu bedriva verksamhet där privata företag verkar.

Skogsstyrelsen menar att deras uppdragsverksamhet dels är fristående och helt avgiftsfinansierad dels att den ingår i det skogspolitiska uppdraget som är satt av riksdagen och regeringen.

– Den uppdragsverksamhet vi erbjuder är ett led i att förverkliga den fastställda skogspolitiken och vår myndighetsinstruktion anger att vi har möjlighet att bedriva den, så man kan anta att riksdag och regering anser att det är positivt att vi kan göra det, uppger Jonas Löfstedt, regionchef på Skogsstyrelsen till TN.

Slår ut privata företag

Den springande punkten är dock att myndigheter inte ska erbjuda tjänster som den privata marknaden kan tillgodose, menar Stefan Sagebro.

– Det finns ingen anledning för Skogsstyrelsen att verka på den här marknaden eftersom det redan finns företag som Eric Björkmans som gör det. Skogsstyrelsens verksamhet på det här området är dessutom omfattande.