REGELKRÅNGLET

Förslaget: Ska bli enklare driva hotell

Energi- och näringsminister Ebba Busch. Bild: Samuel Steén/TT

Regeringen föreslår att avskaffa kravet på tillstånd för att driva hotell- eller pensionatverksamhet.

På fredagen remitteras ett förslaget som innebär stora minskningar av regelkostnaderna för hotell- och pensionatsföretagare.

– För att sänka kostnaderna, öka konkurrenskraften och öka handlingsutrymmet för svenska företag och medborgare behöver regelbördan minskas. Detta förslag innebär en viktig förenkling och en konkurrensmässig för­bättring för många hotellföretag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett uttalande.

Enligt nuvarande regler måste företag ansöka om tillstånd hos polisen om de vill driva hotell- eller pensionatverksamhet. Enligt det nya förslaget tas kravet på tillstånd bort.

PM: Kravet på hotelltillstånd tas bort