REGELKRÅNGLET

Reglerna ändras – ska bli enklare öppna gruva

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD). Bild: Claudio Bresciani/TT

Regeringen föreslår ändringar i minerallagen för att underlätta för bolag att dra igång gruvverksamhet.

Förändringen innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska behövas för att en ansökan om bearbetningskoncession ska få ja.

– Det är prioriterat för regeringen att Sverige har moderna, effektiva och förutsebara tillståndsprocesser. Genom ändringarna i minerallagen effektiviseras tillståndsprövningen för gruvor samtidigt som de EU-rättsliga kraven gällande Natura 2000-områden tillgodoses, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

PM: Ändringar i minerallagen ska effektivisera tillståndsprocesserna för gruvverksamhet