ENERGIPRISERNA

Billig el i vår och kanske resten av året

Dags betala ny elräkning. Arkivbild. Bild: Janerik Henriksson/TT

Ekonomi (TT)

Elpriset halverades i februari. Och våren, och även resten av året, ser gynnsamt ut för den som vill ha billig el.

Februari är nästan slut. Och för den stora merparten med vanligt rörligt elpris är det snittpriset för månaden som är intressant.

Snittpriset för februari landar preliminärt på mellan 45 och 52 öre per kilowattimme (kWh), enligt det rena elpriset på elbörsen Nord Pool, det högre priset i södra halvan av landet.

Varmare februari

Det är en halvering jämfört med februari i fjol, och 15–30 öre lägre än i januari.

Den snart gångna månaden var varmare än i fjol, jämfört med hur det såg ut tidigare i vinter

– Kylan har släppt, februari var en grad varmare än normalt, jämfört med november, december och januari som var kallare än vanligt, säger Johan Sigvardsson, analytiker på elhandelsbolaget Bixia.

Klart lägre bränslepriser, i första hand gas, har pressat priserna på el även på kontinenten.

– Bränslepriserna är nere på nivåer som innan det drog iväg sommaren 2021, säger Sigvardsson.

Blir tvärtom

Tidigare drog Tyskland upp priset i Norden via den smittoeffekt som uppstår när elkablarna sitter ihop över landsgränserna. Nu är det snarare tvärtom. Även om det slutar blåsa och blir kallt i Sverige så håller de tyska elpriserna på motsvarande vis tillbaka våra fakturor i norr, enligt Johan Sigvardsson.

Lågkonjunkturen gör också att efterfrågan går ner något. Samtidigt kommer mer sol- och vindkraft ut på elmarknaden. Ökat utbud och lägre efterfrågan talar för relativt låga elpriser i vår och även resten av året, vilket indikeras på terminsmarknaden där elkontrakt för framtiden handlas.

Mars- och aprilpriset ser i nuläget ut att hamna runt 50 öre/kWh som snitt i Norden, även det en halvering jämfört med samma månader förra året.

Ovanpå elpriset noterat på Nord Pool tillkommer elskatt, moms och elnätsavgift. Just nätavgiften har många elbolag höjt kraftigt från årsskiftet.

Olle Lindström/TT