ENERGIPRISERNA

Bransch: Skyhöga elnätsavgifter orsakas av systemfel

Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik, IKEM. /Fotograf: Bengt Säll

Dagens avgiftsmodell för elnätet lider av ett systemfel som gör att nätägarna överkompenseras på konsumenternas bekostnad, menar Innovations- och kemiindustrierna, IKEM.

Snart höjer Energimarknadsinspektionen troligen elnätsägarnas intäktsramar för perioden 2024–2027. Det gör att elnätsägare som Ellevio, E.ON och Vattenfall ännu en gång kan komma att orimligt mycket höja elnätsavgifterna för konsumenterna.

– För elintensiva företag, som utgör en stor del av IKEM:s medlemsbas, kan dessa avgiftshöjningar resultera i betydande ekonomiska utmaningar. Systemet måste reformeras för att förhindra elnätsägarnas oskäliga vinster på konsumenternas bekostnad. Konsumenterna förtjänar ett rättvist och transparent system som bygger på de faktiska anskaffningskostnaderna, säger Malin Johansson, ansvarig för energi- och klimatpolitik, IKEM, i ett uttalande.

PM: Systemfel bakom skyhöga elnätsavgifter