KAMPEN MOT KORRUPTIONEN

Näringslivskod nyckel för att stoppa korruption

Parul Sharma Bild: Institutet Mot Mutor

Verktyget Näringslivskoden använts flitigt för att förebygga korruption. Nu har koden översatts till fyra nya språk. Korruptionsbekämpning kräver global samverkan, understryker Parul Sharma, Institutet Mot Mutor, i en kommentar.

Genom Näringslivskoden har olika aktörer sedan 2012 fått vägledning om hur man kan förebygga korruption. Nu finns den inte bara på svenska och engelska, utan även ukrainska, arabiska, franska och spanska.

– IMM:s arbete har länge inneburit att verka för självreglering samt stötta näringslivet i det proaktiva arbetet mot korruption. I takt med globaliseringen ser vi att Näringslivskoden kan bidra med betydande kunskap och förståelse för vikten av antikorruptionsarbetet även utanför de svenska gränserna, säger Parul Sharma, Tf Generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor.

Korruptionsbekämpning kräver global samverkan och kan skapa svårigheter för den svenska exportindustrin, betonar hon.

Pressmeddelande: Nu ska Näringslivskoden ut i världen för att förebygga korruptio